Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε 25 αναξιοπαθούσες οικογένειες και φυσικά πρόσωπα

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του ( Φ.Ε.Κ.815/1.11.1994 άρθρο 2 § α και ζ ) και των άρθρων 2 και 56 § 1 του Ν. 4182/2013, θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής:

  1. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 12.500€  (δώδεκα χιλιάδες  πεντακόσια ευρώ) για το έτος 2019*
  2. Θα χορηγήσει χρηματικό ποσό ύψους 500,00€  πεντακοσίων ευρώ) σε 25 (είκοσι πέντε) αναξιοπαθούσες οικογένειες/ φυσικά πρόσωπα.
  1. Η βεβαίωση των οικογενειών αυτών θα γίνει και από την Υπηρεσία Πρόνοιας Ν. Κεφαλληνίας και από άλλους Φορείς.

* Το ποσό αυτό δύναται να προσαρμοστεί ανάλογα με τα ταμιακά διαθέσιμα του Κληροδοτήματος.

*   Κάθε οικονομικό βοήθημα χορηγείται άπαξ και μόνο για το 2019

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο αιτών/αιτούσα πρέπει:

Να είναι μόνιμος κάτοικος Κεφαλονιάς.

Να είναι γραμμένος στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο του Δήμου.

Να έχει ανάγκη οικονομικής βοήθειας.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», Καλ. Βεργωτή 5, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100, Κεφαλληνία (τελευταία ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας 22-11-2019).

Το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος:

www.klirvaglianos.gr

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η  Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις