ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους και εποχιακά άνεργους

Το ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ διοργανώνει πρόγραμμα  κατάρτισης 80 ωρών που αφορά εργαζόμενους  των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση   εξαρτημένης εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με   εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Για τους εποχικά εργαζόμενους προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από:

To έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από άνεργο και εργοδότη

Είτε από τη Βεβαίωση λήξης Σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη

Ή από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση

Ή από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην αίτηση από τον ΟΑΕΔ

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με    εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

  1. Να είναι  απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  2. Να είναι πάνω από 18 ετών

Βασικά χαρακτηριστικά προγραμμάτων :

Κατάρτιση : Αφορά φυσική παρουσία ή  σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση/.  Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης είναι 4 ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας / Ο συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης ανά πρόγραμμα είναι 80 ώρες.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 5€ μικτά, ανά ώρα κατάρτισης.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 400ΕΥΡΩ

Προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής:   Έως Πέμπτη 31/10/2019  12.00 π.μ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : Έως Πέμπτη 7/11/2019  12.00 π.μ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α και Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζόμενου

Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα

Αποδεικτικά Εργασιακής κατάστασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2671029151   KIN.:6938490165

e-mail:
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις