Πρόγραµµα Επιτήρησης του Πυρετού του ∆υτικού Νείλου στα Ιπποειδή και τα Άγρια Πτηνά

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθµ. 172/5332 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 351 Β’ 2017) και της νεότερης ΥΑ 11/754/ 18-1-2018 (ΦΕΚ Β’ 43 /2018)για το Πρόγραµµα Επιτήρησης του Πυρετού του ∆υτικού Νείλου στα Ιπποειδή και τα Άγρια Πτηνά, κάθε κάτοχος ιπποειδούς, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να προσέλθει στο τµήµα Κτηνιατρικής της περιοχής του, για να καταχωρηθεί και να καταγράψει τα ιπποειδή που έχει στην κατοχή του, προσκομίζοντας παλαιότερα έγγραφα που ενδεχοµένως έχει στην κατοχή του (έγγραφο αγοραπωλησίας, παλιό πιστοποιητικό κ.λ.π.). 

Να σημειωθεί ότι ο Πυρετός του ∆υτικού Νείλου είναι νόσος η οποία µεταδίδεται µε έντοµα (κυρίως κουνούπια) στον άνθρωπο και τα ζώα (Ζωοανθρωπονόσος) και αποτελεί απειλή για τη ∆ηµόσια Υγεία.

Το Πρόγραµµα έχει ως σκοπό την διερεύνηση της επιδημίας του Πυρετού του ∆υτικού Νείλου, τον προσδιορισµό της πιθανής προέλευσης και τις δεξαμενές του ιού στο περιβάλλον και την οριοθέτηση των γεωγραφικών περιοχών της χώρας που αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ελέγχου, επιτήρησης και πρόληψης της νόσου, για την καλύτερη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. Προϋπόθεση εφαρµογής του προγράµµατος είναι η επικαιροποίηση του υπάρχοντος µητρώου και η καταγραφή όλων των µη καταγεγραµµένων ιπποειδών και των εκτροφών της χώρας (οργανωµένων και µη). Κάθε εκτροφή πρέπει να είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Εκτροφών που τηρείται στην υπηρεσία και τα ιπποειδή να είναι καταγεγραµµένα και εφοδιασµένα µε Ατοµικό ∆ελτίο Αναγνώρισης και Μετακινήσεων Ιπποειδούς (Α∆ΑΜΙ).

Για την καταχώρηση της εκτροφής απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του κατόχου της:

i) Ονοµατεπώνυµο και Πατρώνυµο του ιδιοκτήτη

ii) Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Κατοικίας του ιδιοκτήτη

iii) Αριθµός Αστυνοµικής Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου/Κάρτας Εργασίας.

iv) Α.Φ.Μ. 

v) Τηλέφωνα η/και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email)

vi) Έδρα εκτροφής (∆ήµος, οικισµός και τοποθεσία διατήρησης των ιπποειδών, συντεταγμένες)

Για την καταγραφή ιπποειδούς και έκδοση Α∆ΑΜΙ, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του
i) Το Είδος (Ίππος, Όνος, Ηµίονος)

ii) Το Φύλο (Αρσενικό, Θηλυκό, Ευνουχισµένο)

iii) Το Χρώµα (Μαύρο, Άσπρο, Καφέ κ.λ.π.)

iv) Η Φυλή (Αραβικό, Πίνδου, Σκύρου κ.λ.π)

v) Η Ηλικία (µήνας και έτος γέννησης)

vi) Η Χώρα και ο Τόπος γέννησης

vii) Το Ύψος (ύψος ιπποειδούς είναι η απόσταση του ακρωµίου από το έδαφος σε εκατοστά. Ακρώµιο είναι το σηµείο της σπονδυλικής στήλης ανάµεσα στους ώµους του ζώου).

viii) Τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά (είδος χαρακτηριστικού και θέση εντοπισμού π.χ. λευκή κηλίδα στο µέτωπο, µαύρες ραβδώσεις στα πίσω πόδια κ.λ.π ). 

Η διαδικασία καταχώρισης των εκτροφών και καταγραφής των ιπποειδών µε την έκδοση των ατοµικών δελτίων αυτών, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεµβρίου 2018.

Για το λόγο αυτό κάθε κάτοχος ιπποειδούς πρέπει, εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, να προσέλθει στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας, προκειμένου να καταχωρηθεί και να καταγράψει τα ιπποειδή που έχει στην κατοχή του, προσκομίζοντας παλαιότερα έγγραφα που ενδεχομένως έχει στην κατοχή του (έγγραφο αγοραπωλησίας. παλιό πιστοποιητικό κ.λ.π.). Για τη διευκόλυνση της καταγραφής και την ακρίβεια των στοιχείων που θα αναγραφούν στο ατοµικό δελτίο κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση στην υπηρεσία έντυπων ή ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφιών (4 φωτογραφίες για κάθε ζώο µε λήψεις µία πρόσθια (κεφαλή), µία οπίσθια (ουρά) και δύο πλάγιες (δεξιά και αριστερή πλευρά).

Επιπρόσθετα απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες και οι μετακινήσεις των ιπποειδών χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία ιπποειδών

Μετακίνηση

Ταυτοποίηση

Πιστοποίηση

Καταχωρημένοι ίπποι Πεζή Διαβατήριο Δεν απαιτείται
» Μεταφορά Διαβατήριο Δεν απαιτείται
» Εμπόριο Διαβατήριο 90/426/ΕΟΚ

Παράρτημα Β

Ιπποειδή για εκτροφή και αναπαραγωγή Πεζή Ταυτοποίηση Έγγραφο  Δεν απαιτείται
» Μεταφορά Ταυτοποίηση Έγγραφο  90/426/ΕΟΚ Παράρτημα Γ
» Εμπόριο Ταυτοποίηση Έγγραφο  90/426/ΕΟΚ Παράρτημα Γ

 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλονιάς.

Διεύθυνση: Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, 28100 Αργοστόλι

Τηλέφωνα: 2671360513, 2671360512.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις