Ορίστηκαν ζώνες εμβολισμού για την Οζώδη Νόσο των Βοοειδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλονιάς σας υπενθυμίζει ότι, πως με την υπ’ αρίθ. πρ. 6017/1467/24-1-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κεφαλονιάς (ΑΔΑ: ΨΕ3Σ7ΛΕ-ΖΛΕ) η ΠΕ Κεφαλονιάς και η ΠΕ Ιθάκης οριστήκαν ως ζώνες εμβολισμού για την Οζώδη Νόσο των Βοοειδών.

Ο 2ος κύκλος εμβολιασμού των βοοειδών για όλες τις ηλικίες των ζώων Ο πρέπει να γίνει μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2018. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας και από ιδιώτες κτηνίατρους. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας για να προγραμματιστεί η επίσκεψη και ο εμβολιασμός των ζώων σας ή να οργανώσετε τον εμβολιασμό τους με τον ιδιώτη κτηνίατρο που συνεργάζεστε. Για όσους δεν έχουν προβεί στον 1ο εμβολιασμό, εκτός από την μεγάλη πιθανότητα προσβολής των ζώων από τον ιό, η υπηρεσία έχει προχωρήσει στην διαδικασία κυρώσεων και κοινοποίηση στο ΟΣΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 2473/98135/20-07-2018 (ΦΕΚ Β’ 2943) «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και πρόγραμμα επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής» οι μετακινήσεις βοοειδών εντός της χώρας, για σφαγή/αναπαραγωγή/πάχυνση επιτρέπονται μόνο συνοδευόμενα με το “Πιστοποιητικό Μετακίνησης Βοοειδών Εντός της Ελλάδας“.

Επιτρέπεται η είσοδος ζώων μόνο σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης και φυματίωσης, (έχουν κάνει τουλάχιστον 2 αιμοληψίες σε διάστημα 12 μηνών), και σε εκτροφές που έχουν οριστεί ως «Παχυντές» μετά από αίτησή τους στην υπηρεσία μας.

(Εκμετάλλευση αμιγώς παχυνόμενων βοοειδών χαρακτηρίζεται η ενσταβλισμένη εκμετάλλευση που αποκλειστικό σκοπό έχει την πάχυνση μόσχων με τελικό προορισμό τους μόνο το σφαγείο. Σε αυτή την εκμετάλλευση: α) όλα τα βοοειδή που εισέρχονται, προέρχονται μόνο από εκμεταλλεύσεις επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης και φυματίωσης, β) δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται γεννήσεις και γ) κανένα βοοειδές δε μετακινείται προς άλλη εκμετάλλευση, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις ζώων.)

Επιτρέπεται η έξοδος ζώων για αναπαραγωγή και πάχυνση μόνο σε βοοειδή που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης και φυματίωσης.

Σε περίπτωση που τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν είναι μεγαλύτερα των 12μηνών, τότε θα πρέπει να είναι οροαρνητικά ως προς τη βρουκέλλωση: α) εντός 30 ημερών πριν από την εισαγωγή ή β) εντός 30 ημερών μετά την εισαγωγή στην εκμετάλλευση προορισμού, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά θα βρίσκονται σε απομόνωση στη νέα εκμετάλλευση για χρονικό διάστημα 30 ημερών και θα υπάρχει η έγγραφη συναίνεση Κτηνιατρικής Αρχής της περιοχής προορισμού.

Επιτρέπεται να γίνει αλλαγή ιδιοκτησίας (επωνυμίας και κωδικού αριθμού) σε μια εκμετάλλευση ανεξαρτήτως υγειονομικού καθεστώτος, χωρίς όμως δικαίωμα μετακίνησης των ζώων. Τα ζώα θα μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε περίπτωση χαρακτηρισμού της εκτροφής ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης και φυματίωσης.

Τα βοοειδή από εκμεταλλεύσεις που δεν έχει γίνει πρόσφατη αιμοληψία, λόγω του ότι θεωρούνται εν δυνάμει ύποπτα βρουκέλλωσης, επιτρέπεται να οδηγηθούν σε κατάλληλο σφαγείο με την αιτιολογία «για σφαγή λόγω μεταδοτικού νοσήματος» συνοδευόμενα με το ίδιο Πιστοποιητικό και συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο. Για τη σφαγή αυτών των βοοειδών πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Επίσημο αντίγραφο του Πιστοποιητικού θα παραδίδεται άμεσα στον κρεοσκόπο κτηνίατρο του σφαγείου, ώστε να ελέγχεται η άφιξη των ζώων.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλονιάς.

Διεύθυνση: Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, 28100 Αργοστόλι

Τηλέφωνα: 2671360513, 2671360512.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις