«Σχέδια Βελτίωσης» του Π.Α.Α. 2014 – 2020-«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 1. Παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 «Σχέδια Βελτίωσης» του Π.Α.Α. 2014 – 2020

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλονιάς, ανακοινώνει, την παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη Δράση 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος». 

 1. Οι νέες ημερομηνίες υποβολής ορίζονται ως εξής:

 2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21.12.2017.

 3. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 02.05.2018.

 4. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου, ορίζεται η 05.06.2018.

 5. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20.06.2018.

 6. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων  για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση

 7. βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ, ορίζεται η 18.05.2018.

 8. Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

 9. Τα παραπάνω  καθορίζονται  με την αριθμ.: 2431/21.03.2018, απόφαση τροποποίησης της υπ αριθμ.: 13849/14.12.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

 10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με:

κ. Νικόλαο Σουπιώνη 2661037000 , 2661364711 για την

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

κ. Ευθύμιο Σπίνο Προϊστάμενος Δ/νσης

κ. Μαρία Αντωνάτου

2671360572 για την ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

2671360576

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υποβολής αιτήσεων νέων γεωργών στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής

Υπογράφτηκε η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υποβολής της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος νέων γεωργών (Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).

Η 2η πρόσκληση εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης, δηλαδή στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων στήριξης της 2ης πρόσκλησης τροποποιείται ως εξής:

 • Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης ορίζεται η περίοδος από 15.03. 2018 έως και 16.04.2018.

 • Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 15.03.2018 έως και 03.05.2018.

 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 20.04.2018.

 • Η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται έως τις 17.05.2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο υπάρχουν στην πρόσκληση του μέτρου η οποία έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις