Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καινοτομεί στο σχεδιασμό λύσεων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καινοτομεί στο σχεδιασμό λύσεων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης

Στη δημιουργία ενός καινοτόμου Κεντρικού Συστήματος Ευφυούς Διαχείρισης Πληροφοριών, το οποίο θα συλλέγει δεδομένα από τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της Περιφέρειας και θα βοηθά στον αποδοτικότερο σχεδιασμό και έλεγχο των δράσεων και έργων σε διάφορους τομείς λειτουργίας προχωρεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η πρόταση για τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής (με κωδικό GSDP-2017-1) για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων Ψηφιακών Υπηρεσιών, όπου και έλαβε την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου, ύψους 200.000 ευρώ.

Το πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να αποτελέσει «πλοηγό» για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, καθώς μόνο δύο έλαβαν έγκριση για τις προτάσεις τους στη συγκεκριμένη πρόσκληση, ωστόσο η καινοτομία δημιουργίας ενός Κεντρικού Συστήματος που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, περιλαμβάνεται μόνο στην πρόταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ειδικότερα οι ανάγκες που θα καλύψει το νέο Πληροφοριακό Σύστημα είναι:

• Δημιουργία ενιαίου συστήματος πληροφόρησης μέσω σύνθεσης στοιχείων από διάφορα υφιστάμενα συστήματα.

• Επίτευξη συνεργιών μέσα από ενοποιημένο σχεδιασμό δράσεων.

• Ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με αναβαθμισμένη πληροφόρηση.

• Παρακολούθηση της Πορείας των Έργων (π.χ. πληρωμές, απορρόφηση πιστώσεων).

• Πληροφόρηση για τη σωστή τήρηση των βασικών στόχων του προϋπολογισμού και της στρατηγικής της Περιφέρειας, εξασφαλίζοντας τη συγκράτηση των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων κ.α.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις