Δρακουλόγκωνας: Απολογισμός της Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης μέρος Α’

ΚΕΡΚΥΡΑ,σήμερα…
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (Μέρος πρώτο)
Τι κάναμε,και κυρίως τι όχι,το 2017.

(I)
A. Η ΠΙΝ δικαιώθηκε στις δίκες των ανακοπών κατά της κατάσχεσης του ποσού των 5.712.000 € με αντιδίκους το ΤΕΕ και τις εργοληπτικές εταιρείες, αποκαθιστώντας στην πράξη την κατάφορη αδικία σε βάρος των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την επανείσπραξη των χρημάτων.
Β. Η Π.Ε. Κεφαλονιάς υπέβαλε πρόταση – φάκελο για το έργο: Έγκριση Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη χερσόνησο Παλικής-Κεφαλονιάς, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με συνολικό Π/Υ: 45.279.000€.
Γ. Κατέστη εφικτή η καταβολή των χρημάτων της δωρεάς της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 5.000.000 € (με τα με αρ. πρωτ. Οικ..60066/13936/23-06-2015 και οικ. 570055/13392/29-06-2016, έγγραφά προς το ΥΠ.ΕΣ είχαμε ζητήσει και προτείνει, συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση).
Δ. Ανατέθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, για τα υδατοδρόμια Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
Ε. Εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. το έργο “Καραβόμυλος – Αγία Ευφημία” με Π/Υ:7.200.000 €.
ΣΤ. Η ΠΙΝ συνέβαλε τα μέγιστα τόσο στην αδειοδότηση όσο και στην ένταξη στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» στην Παλική.
Ζ. Η ΠΙΝ, από κοινού με τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, καθώς και άλλους φορείς, δημιούργησε το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με αποτέλεσμα τα νησιά μας να ενταχθούν στο πρόγραμμα CLLD LEADER, όπου εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση ύψους 4.900.000€.
Η. Συνάφθει προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ – Τμήμα ψηφιακών μέσων Κεφαλονιάς, για το έργο «Έρευνα Σύγχρονων Ψηφιακών Μεθόδων Σήμανσης Αξιοθεάτων (NFC – QR – CODE HASHTAGS)».

(II)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α. Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που αφορούν τα κάτωθι έργα:
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, Π/Υ: 141.300,01€ (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 21.03.2018).
2. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π/Υ: 2.000.000€. (έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή).
3. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 1.000.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 30.03.2018).
4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 100.000 €.
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, Π/Υ: 100.000 €.
6. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ.26 ΝΕΑ ΒΛΑΧΑΤΑ ΣΑΜΗΣ, Π/Υ: 215.000 €.
7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΠΑΛΛΙΚΗΣ, Π/Υ: 890.000 €. (έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή).
8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π/Υ: 387.887,89€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 16.03.2018).
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡ.18 (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ), Π/Υ: 250.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 26.04.2018).
10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 182.112,11€.
11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, Π/Υ: 376.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 20.04.2018).
12. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑΣ – ΠΟΡΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΑ), Π/Υ: 1.200.000 €.
13. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ,( Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ), Π/Υ: 180.000€.
14. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ.24 (ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ), Π/Υ: 74.000€.
15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ, Π/Υ:531.180,79 €.
16. 1η Σ.Σ. ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. Νο 39 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΒΑΔΙ» ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, Π/Υ: 125.000 €. (έχει συμβασιοποιηθεί).
Όλα τα ανωτέρω έργα (όπου δεν αναφέρεται) αναμένεται να δημοπρατηθούν, εντός του τρέχοντος έτους 2018.

Β. Δημοπρατήθηκαν τα εξής έργα:
1. «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 6.640.000€ (έχει ήδη συμβασιοποιηθεί).
2. «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ: 300.000€ (έχει ήδη συμβασιοποιηθεί).
3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ», Π/Υ: 100.000€.
4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 71.582,92€ (υπάρχει ανάδοχος).

Γ. Ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν τα κάτωθι έργα (την επίβλεψη των οποίων είχε η Δ.Τ.Ε Κεφαλονιάς).
1. «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Π/Υ: 6.980.000€.
2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ», Π/Υ: 600.000€.
3. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ “ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ”», Π/Υ: 450.000 €.
4. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ», Π/Υ: 63.645,22€.
5. «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», Π/Υ: 105.000€.
6. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ Β’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ: 51.800€.

Δ. Εκτελέστηκαν (και εκτελούνται μέχρι σήμερα) τα κάτωθι έργα (μελέτη και επίβλεψη από την Δ.Τ.Ε. Κεφαλονιάς):
1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. Ν. 39 ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΒΑΔΙ¨ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ: 950.000€.
2. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 187.769,16€.
3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ –ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ: 200.000€.
4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ: 200.000€.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις