Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 21 Μαρτίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 21 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νιάς &Ιθάκης»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη

ΕΙΣ: Α/Δ κ Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Διαγραφές – Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Πρόταση ανάθεσης υπηρεσίας (παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis για το έτος 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018 Δήμου Κεφ/νιάς και των Νομικών Προσώπων, ύστερα από άγονο διεθνή διαγωνισμό.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Παραχώρηση χρήσης Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ κ΄ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ» στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση της αριθμ. 58/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για χαρακτηρισμό επιχειρήσεων Δήμου Κεφ/νιάς ως «εποχιακά λειτουργούσες» και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 429/1976.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση Ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο από 14-6-2011 έως και 31-12-2012

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 (υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες) στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 1. Καθορισμός ανταλλάγματος και διάρκειας για απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ν. Παπαδάτος

 1. Καθορισμός θέσεων τμημάτων αιγιαλών – παραλιών για παραχώρηση με δημοπρασία (αρ. 15/2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

ΕΙΣ: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ν. Παπαδάτος

 1. Παραλαβή μελέτης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση διαδικασίας για «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στο Ληξούρι Δ.Ε. Παλικής», άρθρο 61 παρ 1του Ν. 3979/16-07-2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011)

ΕΙΣ: Δ/νση Καθαριότητας

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», αναδόχου Δ. κ΄Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Βραχυπρόθεσμης Επιχορήγησης Ενοικίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 για την κατάρτιση των μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

 1. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018 στον Δήμο Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο, προσωρινού χαρακτήρα (Αρ. 16/18 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς & Ιθάκης

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς

 1. Έξοδα συμμετοχής Δήμου Κεφ/νιάς σε διεθνείς δραστηριότητες, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Κεκάτος

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2016 (ορθή επανάληψη)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) στην Τ.Κ. Αγκώνα Δ.Ε. Αργοστολίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγκώνας»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ.Γ. Αλυσανδράτος

 1. Αιτήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις