Εκμίσθωση διαμερισμάτων της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου Ομαλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΟΜΑΛΩΝ

AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ 28/02/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΟΜΑΛΩΝ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας καί ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γερασίμου (Ὁμαλῶν) νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς πρόκειται νά ἐνοικιάσει, μέ πλειοδοτικό διαγωνισμό, τά κάτωθι διαμερίσματα σέ οἲκημά της ἐπί τῆς ὁδοῦ Εὐμαίου (ἀρ. 5) εἰς Ἀργοστόλιον.

1) Διαμέρισμα τριάρι διαμπερές 81,76 τ.μ. εἰς τόν πρῶτον (Α΄)  ὂροφον δεξιά μέ δύο ὑπνοδωμάτια, λουτρό, μέ ἐνιαίο χώρο  κουζίνας, τραπεζαρίας καί καθιστικοῦ. Διαθέτει ἡμιυπαίθριον  χώρον 9 τ.μ. (σκεπασμένη βεράντα).

2) Διαμέρισμα τριάρι διαμπερές 81,54 τ.μ. εἰς τόν πρῶτον (Α΄)  ὂροφον ἀριστερά μέ δύο ὑπνοδωμάτια, λουτρό, μέ ἐνιαίο χώρο  κουζίνας, τραπεζαρίας καί καθιστικοῦ. Διαθέτει ἡμιυπαίθριον  χώρον 13,5 τ.μ. (σκεπασμένη βεράντα).

3) Διαμέρισμα τριάρι διαμπερές 81,54 τ.μ. εἰς τό ἰσόγειον ἀριστερά μέ δύο ὑπνοδωμάτια, λουτρό, μέ ἐνιαίο χώρο κουζίνας,  τραπεζαρίας καί καθιστικοῦ. Διαθέτει ἡμιυπαίθριον χώρον  13,5 τ.μ. (σκεπασμένη βεράντα).

4) Διαμέρισμα τριάρι διαμπερές 81,76 τ.μ. εἰς τό ἰσόγειον δεξιά  μέ δύο ὑπνοδωμάτια, λουτρό μέ ἐνιαίο χώρο κουζίνας, τραπε- ζαρίας καί καθιστικοῦ. Διαθέτει ἡμιυπαίθριον χώρον 9 τ.μ.  (σκεπασμένη βεράντα).

5) Διαμέρισμα δυάρι ἡμιυπόγειον 42,05 τ.μ. δεξιά μέ ἓνα ὑπνο- δωμάτιο, λουτρό καί ἐνιαίο χώρο κουζίνας, τραπεζαρίας καί  καθιστικοῦ. Βλέπει εἰς τήν ἐσωτερικήν αὐλήν τοῦ ἀκαλύπτου χώρου.

6) Διαμέρισμα στή σοφίτα διαμπερές 45,73 τ.μ. δεξιά μέ ἓνα  ὑπνοδωμάτιο, λουτρό καί ἐνιαίο χώρο κουζίνας καί καθιστικοῦ.

7) Διαμέρισμα τριάρι διαμπερές ἡμιυπόγειον 89,15 τ.μ. ἀριστερά μέ δύο ὑπνοδωμάτια, λουτρό καί ἐνιαίο χώρο κουζίνας, τραπεζαρίας  καί καθιστικοῦ. Βλέπει εἰς τήν ἐσωτερικήν αὐλήν τοῦ ἀκαλύπτου χώρου.

8) Στούντιο 38,43 τ.μ. μέ ἐνιαίο χώρο κουζίνας καί καθιστικοῦ  καί μέ μικρό λουτρό.

Τόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν θά διενεργήσει τριμελής ἐπιτροπή ἡ ὁποία θά ἀξιολογήσει τίς προσφορές καί θά κατοκυρώσει στόν πλειοδοτήσαντα τό ἀνάλογο διαμέρισμα.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά συμμετάσχουν εἰς τόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν τῆς ἐνοικιάσεως τῶν ἀνωτέρω διαμερισμάτων ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά κάτωθι:

1) Ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός θά πραγματοποιηθεῖ εἰς τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὀφείλουν νά καταθέσουν στόν Γραμματέα τῆς Ἱερας Μητροπόλεως κ. Γερ. Καβαλλιερᾶτον, σέ κλειστό φάκελο τήν προσφοράν τους εὐκρινῶς, γιά τό συγκεκριμένο διαμέρισμα πού ἐνδιαφέρονται. Σέ περίπτωση πού ἐνδιαφέρονται καί γιά κάποιο ἂλλο θά πρέπει νά ἒχουν χωριστή συγκεκριμένη προσφορά. Στό φάκελο ἐξωτερικά πρέπει νά ἀναγράφουν τό ὂνομα καί τό ἐπίθετό τους, τό τηλέφωνό τους σταθερό ἢ κινητό πρός ἐπικοινωνία καί τόν αὒξοντα ἀριθμό τοῦ διαμερίσματος πού ἐνδιαφέρονται, ὃπως ἀναγράφονται ἀνωτέρω.

2) Μέ τήν κατακύρωση τοῦ διαγωνισμοῦ, ὁ πλειοδότης τοῦ κάθε διαμερίσματος ὀφείλει νά καταθέσει ἓνα (1) ἐνοίκιο προκαταβολή ὡς ἐγγύηση.

3) Ὁ λογαριασμός τόσο τῆς Δ.Ε.Η. ὃσο καί τῆς ὓδρευσης θά περάσει στό ὂνομα τοῦ ἐνοικιαστοῦ πρίν τήν ἐγκατάστασή του εἰς τό διαμέρισμα.

4) Ἡ Μίσθωσις κάθε διαμερίσματος θά ἒχει διάρκει δύο (2) ἒτη καί θά ὑπογραφεῖ σχετικό Ἰδιωτικό Συμφωνητικό ἐνοικίασης.

5) Ὁ χρόνος διάρκειας κατάθεσης προσφορῶν γιά τόν διαγωνισμό εἶναι μόνον ἐπτά (7) ἡμέρες μετά τήν δημοσίευση τῆς παρούσης προκηρύξεως ἀπό 01/03/2018 ἓως καί 07/03/2018.

Οἱ προσφορές θά κατατίθενται στόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γερ. Καβαλλιερᾶτο ἀπό ὣρα 10:00 π.μ. ἓως 13:00 μ.μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις