Δ.Σ.: Το οδικό δίκτυο της Παλικής και οι ευθύνες του Υπουργείου Υποδομών

Στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και εκτός ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής του ΦΙ.ΚΟ Ηλίας Παρίσης εισηγήθηκε μία πρόταση για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας από τους πολίτες της Παλικής λόγω της μη υλοποίησης μέχρι σήμερα του έργου της αποκατάστασης του οδικού δικτύου από τους σεισμούς την ευθύνη του οποίου έχουν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών

Η εισήγηση του επικεφαλής του ΦΙ.ΚΟ έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ:  Εισήγηση και λήψη απόφασης μη καταβολής των τελών κυκλοφορίας  

Ως γνωστό το έργο «αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλονιάς με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων» με Π/Υ 9.000.000 ευρώ δημοπρατήθηκε στις 16-7-2014.

Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε στην εταιρεία ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε., με την με αριθ. Πρωτ. Δ1/ο/2923/12-8-2014 με ΑΔΑ 6ΕΟΠ1-2ΘΕ  και με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας 33,60%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16-10-2014 για συνολικό ποσό 6.059792,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και προθεσμία περαίωσης επτά μήνες.

Για την συνολική προθεσμία περαίωσης του εργου εγκρίθηκε παράταση αρχικά μέχρι 31-5-2017 και δεύτερη μέχρι τέλος Μαρτίου 2018, χωρίς ωστόσο να βλέπουμε καμία κινητικότητα έναρξης εργασιών.

Μέχρι τέλους του 2017 η συνολική πρόοδος του έργου δεν υπερέβαινε το 20 % και αυτό σε δευτερεύουσες εργασίες (χαλικόστρωσης κλπ) και αξίας 1.073.796,35 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 23 & 24%, βάσει 3ου Λογαριασμού.

Από την ανάθεση του έργο και μετά προέκυψε η ανάγκη, σύνταξης συμπληρωματικών τροποποιητικών μελετών, είτε λόγω σφαλμάτων των υπηρεσιακών μελετών, είτε προβλημάτων υποδομής (υφιστάμενες λιθοδομές, υφιστάμενοι τοίχοι οπλισμένου σκυροδέματος που προέκυψαν από το παλαιό υπάρχον οδικό δίκτυο, που επίσης δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των υπηρεσιακών μελετών.

Παρά το γεγονός όμως ότι όλες οι συμπληρωματικές μελέτες (άνω των 18), εγκρίθηκαν, ανατέθηκαν στον εργολάβο για σύνταξη και επεστράφησαν, έστω με καθυστέρηση 10ντουλάχιστον μηνών, το τέλος του 2016 και πάλι δεν είδαμε καμμία κινητοποίηση έναρξης των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ληξουρίου – Παλικής.

Έχουν ήδη παρέλθει τέσσερα και πλέον χρόνια από τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 2014, οι κάτοικοι του Ληξουρίου και των χωριών της Παλικής καταβάλουν τα πλήρως ανταποδοτικά τέλη κυκλοφορίας, όμως η Κυβέρνηση και ο κ. «ήλθε είδε και απήλθε»  Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ, ουδόλως ενδιαφέρεται για την έναρξη και επιτάχυνση των εργασιών για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο της Κεφαλλονιάς, να  αποφασίσει ομόφωνα αν επιθυμεί  να:

Δηλώσει την έντονη διαμαρτυρία του στην Κυβέρνηση και τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, για την εξοργιστική πλέον καθυστέρηση έναρξης των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Επαρχίας Πάλης που επλήγη περισσότερο όλων από τους σεισμούς.

Να υποστηρίξει ενεργά τους δημότες μας και να καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να μην καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019, εφόσον ήδη οι περισσότεροι κατέβαλαν αυτά για το 2018.

Να διαμηνύσει στην Κυβέρνηση και τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και την κ. Βουλευτή, ότι από τούδε και στο εξής δεν θα καταβάλουν οι δημότες της Επαρχία Πάλης τα τέλη κυκλοφορίας, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Να απαιτήσει και από την ΚΕΔΕ, να δηλώσει και αυτή την ενεργή υποστήριξή της στον Δήμο Κεφαλονιάς με υιοθέτηση και από μέρους της, όλης της ως άνω προτεινόμενης από την παράταξή μας απόφασης.»

Η Δημοτική Αρχή διά στόματος του Αναπληρωτή Δημάρχου Διονύση Λυκούδη συμφώνησε με το πνεύμα της εισήγησης όμως κατέθεσε δική της πρόταση που είχε την εξής διαφοροποίηση: Επειδή δεν δύναται το δημοτικό συμβούλιο να ζητήσει από πολίτες να προβούν σε πράξεις μη σύννομες όπως είναι η μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίες, αντιπρότεινε την αναστολή της πληρωμής των τελών μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου για το οποίο φέρει ακέραια την ευθύνη το Υπουργείο Υποδομών.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής πέρασε κατά πλειοψηφία
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις