Προσλήψεις στον Δήμο Κεφαλονιάς-18 άτομα, όλες οι ειδικότητες!

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί και το θέμα της πρόσληψης εποχικού προσωπικού προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

– Ενόψει της θερινής περιόδου όπου οι ανάγκες καθαριότητας είναι αυξημένες (τουριστική περιοχή, μεγάλη κίνηση επισκεπτών) είναι σαφές ότι απαιτείται η άμεση πλήρωση του προσωπικού αυτού, καθώς  οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, αλλά και η παραμονή των απορριμμάτων στους δρόμους και η μη έγκαιρη αποκομιδή τους ενέχει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων του Δήμου μας. Τονίζεται δε η γεωγραφική ιδιομορφία του νησιού της Κεφαλονιάς, που έχει μεγάλη έκταση και ορεινούς όγκους, γεγονός  που δυσχεραίνει την κάλυψη των αναγκών με μετακίνηση προσωπικού από δημοτική ενότητα σε δημοτική ενότητα λόγω των μεγάλων αποστάσεων.

-Θεωρείται επιβεβλημένη η ανάγκη πρόσληψης εποχικού προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου, λόγω αυξημένων αναγκών, σε συνάρτηση με την υποστελέχωση ως προς το προσωπικό με τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

-Απαραίτητη θεωρείται επίσης, η πρόσληψη εποχικού προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών, καθώς ουδείς υπάλληλος διαθέτει αυτόν τον κλάδο.

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς λοιπόν, για να καλύψει εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των τομέων καθαριότητας-φωτισμού είναι αναγκαίο να προβεί στην πρόσληψη δεκαoκτώ(18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών (έκαστος), για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Συγκεκριμένα πρέπει να καλυφθούν οι εξής ειδικότητες κατά Δημοτική Ενότητα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αργοστολίου 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 8 μήνες
Αργοστολίου 1 ΔΕ Χειριστής Ισοπεδωτής Γαιών 8 μήνες
Αργοστολίου 7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 5 μήνες
Παλικής 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 5 μήνες
Πυλαρέων 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 5 μήνες
Ερίσου 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 5 μήνες
Σάμης 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 5 μήνες

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις