Χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε Δήμους και ΔΕΥΑΚ μέσω ΕΣΠΑ 5.500.000 ευρώ

Μία νέα πρόσκληση για χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αφορά σε Δήμους και ΔΕΥΑ των Ιονίων Νήσων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02:

«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

 ΤΙΤΛΟΣ: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η Πρόσκληση νέων έργων)»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2-Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος ανάπτυξη», Επενδυτική προτεραιότητα 6b -«Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις», του Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020, σύμφωνα με τον κανονισμό 1301/2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον θεματικό  στόχο του Άξονα Προτεραιότητας, ο οποίος είναι: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων :

  • έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης (με νέα ή/και αναβαθμισμένα δίκτυα),
  • ανάπτυξη προμήθεια και εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων εντοπισμού των διαρροών στα δίκτυα/εγκαταστάσεις,
  • προμήθεια εξοπλισμού των κεντρικών υδραγωγείων, καθώς και
  • δράσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού από τις υφιστάμενες πηγές.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και από το  Ταμείο ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης  5.500.000 ευρώ. και απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (με σχετική αρμοδιότητα – ΔΗΜΟΙ)

Η υποβολή προτάσεων  αρχίζει την  1/02/2018 και λήγει στις 31/03/2018, οπότε διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσης πρόσκλησης καθώς τα συνημμένα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα:

α) Στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων:  www.pepionia.gr.

Β) Στον δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ:  www.espa.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26613-60018,  αρμόδιος κ. Γιώργος Φελούκας (e-mail: ).
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις