ΠΙΝ προς Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: Αναγκαία η σύσταση ΠΕΚΑ Ιονίων Νήσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εγκαίρως, από τον Μάιο του 2017, είχε αποστείλει τις θέσεις της για την οργανωτική δομή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στα Ιόνια Νησιά, με επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ Αθ. Μπακαλέξη και κοινοποίηση στην Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε. Αχτσιόγλου και στον Υφυπουργό Αν. Πετρόπουλο.

Επιπλέον είχε προηγηθεί συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, την 29η Απριλίου 2017, όπου ομόφωνα είχαμε απορρίψει το σχέδιο της οργανωτικής δομής του ΕΦΚΑ ως προς την υπαγωγή της Κέρκυρας στο ΠΕΚΑ Ηπείρου και της Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου στο ΠΕΚΑ Δυτ. Ελλάδας, ζητώντας την ίδρυση αυτόνομου Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Ιονίων Νήσων.

Σας παραθέτουμε την επιστολή του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α.Π. 169/34746/3.5.2017) προς το Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη, και κοινοποίηση στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Έφη Αχτσιόγλου και στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, με θέμα “Διατύπωση απόψεων ως προς το προτεινόμενο από τον Ε.Φ.Κ.Α. Οργανόγραμμα Υπηρεσιών του στην επικράτεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.

“Αξιότιμε κ. Διοικητή,

Με το ανωτέρω έγγραφό σας, μας παρουσιάσατε την προτεινόμενη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Φορέα σε πανελλαδικό επίπεδο και επιπλέον προτείνατε συγκεκριμένο Οργανόγραμμα για τις Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. στην επικράτεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ζητήσατε τη γνώμη της Π.Ι.Ν.

Από τη μελέτη των εγγράφων, διαπιστώσαμε ότι, όπως και στις άλλες Περιφέρειες της χώρας, στην έδρα της Περιφέρειάς μας προτείνεται η λειτουργία Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.). Σύμφωνα με τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες, οι Π.Υ.Σ.Υ. θα έχουν ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ των Τοπικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας, θα συντονίζουν και θα υποστηρίζουν νομικά το έργο και τη λειτουργία των Τοπικών Υπηρεσιών που θα ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν τη λειτουργία των Τοπικών Υπηρεσιών και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και θα προτείνουν προς την Κεντρική Υπηρεσία μέτρα και τρόπους καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών.

Επίσης με τους ίδιους όρους (πληθυσμιακούς) με τις άλλες Π.Ε. της χώρας, προτείνεται να υπάρχουν Τοπικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις) στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, με αποκλειστικό ρόλο την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση του Ασφαλισμένου και του Πολίτη για θέματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και παροχών, ενώ επιπροσθέτως προτείνεται η δημιουργία και δύο Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης, στην Ιθάκη και στη Λευκίμμη, τα οποία αποτελούν ακόμα μικρότερες οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. για τις δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.

Το σημείο όπου η πρόταση του Ε.Φ.Κ.Α. διαφοροποιείται όσον αφορά την Περιφέρειά μας σε σχέση με τις υπόλοιπες, είναι τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.). Για την Περιφέρειά μας προτείνεται η υπαγωγή της Π.Ε. Κέρκυρας στο Π.Ε.Κ.Α. Ηπείρου και των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου στο Π.Ε.Κ.Α. Δυτικής Ελλάδας (με ύπαρξη στην Κέρκυρα Αποκεντρωμένου Τμήματος του Π.Ε.Κ.Α. Ηπείρου).

Τα Ιόνια Νησιά, όμως, αποτελούν γεωγραφική, ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και διοικητική ενότητα και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται σε όλες τις λειτουργίες όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη διάσπαση της ενότητας της Περιφέρειάς μας και την κατάτμηση των Περιφερειακών Ενοτήτων μας με προσάρτησή τους μάλιστα σε διαφορετικές Περιφέρειες.

Για τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε να αποσύρετε το τμήμα της πρότασής σας που αφορά την υπαγωγή της Π.Ε. Κέρκυρας στο Π.Ε.Κ.Α. Ηπείρου και των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου στο Π.Ε.Κ.Α. Δυτικής Ελλάδας και, στη θέση του, να προβλεφθεί η ίδρυση, σε ισότιμη βάση με τις άλλες Περιφέρειες της χώρας, αυτόνομου Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Ιονίων Νήσων στην έδρα της Περιφέρειάς μας.

Σας ενημερώνουμε ότι το ζήτημα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που έλαβε χώρα το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 και το Περιφερειακό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε την απόρριψη του σχεδίου Οργανωτικής Δομής ΕΦΚΑ ως προς την υπαγωγή της Π.Ε. Κέρκυρας στο Π.Ε.Κ.Α. Ηπείρου και των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου στο Π.Ε.Κ.Α. Δυτικής Ελλάδας και ζητά την ίδρυση αυτόνομου Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Ιονίων Νήσων (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 71-08/29-04-2017).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίας και αναμένουμε ενημέρωση ως προς την ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.

Ως εκ τούτου οι αναφορές σε δημοσίευμα περί απραξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανάμεσα σε άλλους φορείς, στην επαπειλούμενη υπαγωγή της ΠΕ Κέρκυρας στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και των ΠΕ Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου στο ΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γεγονός που θα είχε αποφευχθεί αν ο συντάκτης του δημοσιεύματος είχε παρακολουθήσει τις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου ή ακόμη περισσότερο αν απλά είχε μπει στον κόπο της αναζήτησης της θέσης της ΠΙΝ και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Θεωρώντας ότι δεν είναι σκόπιμο το λάθος ελπίζουμε στην αποκατάσταση της αλήθειας.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις