Συνέντευξη Τουριστικής Προβολής της Κεφαλονιάς από τον Α/Δήμαρχο κ.Ε. Κεκάτο, στην Αγγλική έκδοση του Tornos News

Συνέντευξη Τουριστικής Προβολής της Κεφαλονιάς από τον Α/Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Κεκάτο στην Αγγλική έκδοση του Tornos News

1.What are the challenges and prospects of tourism development In your region?

kekatosΗ Κεφαλονιά είναι σταθερά ανερχόμενος ταξιδιωτικός προορισμός με πολλές σημαντικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού να αναπτύσσονται οργανωμένα στο Νησί, γεγονός που προσφέρει ενδιαφέροντα και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η στοχευμένη και με προγραμματισμό προβολή του Νησιού σε διεθνείς Εκθέσεις και Εκδηλώσεις Τουρισμού σε στενή συνεργασία με ταξιδιωτικούς Δημοσιογράφους, Πράκτορες και Παράγοντες του εξωτερικού, ενισχύουν την ταξιδιωτική επιθυμία επισκεψημότητας στην Κεφαλονιά.

2. Do you have a specific plan in order to promote the tourist attractions and competitive advantages of your region?

Φυσικά και υπάρχει Σχέδιο και Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο οργανώνεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου και εγκρίνεται για εφαρμογή με την θετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κύριοι άξονες επιγραμματικά είναι :

 • Ενίσχυση του Θαλάσσιου Τουρισμού με προτεραιότητα του Τουρισμού Κρουαζιεροπλοίων.
 • Ανάπτυξη νέων Αγορών, με ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων.
 • Δυναμική παρουσία με Εκθεσιακό Περίπτερο σε επιλεγμένες Διεθνείς Εκθέσεις.
 • Παρουσίαση των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού που δραστηριοποιούνται στο Νησί.
 • Συνεργασίες με μορφή «Αδελφοποιήσεων» ή «Συμφώνου Συνεργασίας», με περιοχές, που θεωρούμε σημαντικές για ανάπτυξη.
 • Συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλού Οικονομικού Ναύλου.
 • Ενδυνάμωση του Πολιτιστικού Profile του Νησιού, ως ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με Εκδηλώσεις Πολιτισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες σε συνεργασία με Φορείς του Νησιού για περαιτέρω βελτίωση των Τουριστικών Υπηρεσιών.
 • Ανάδειξη του Οικολογικού Profile του Νησιού με ενθάρρυνση θεσμοθετημένων Οικολογικών διαπιστεύσεων κατά τα επίσημα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
 • Δράσεις προβολής του Νησιού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Συμμετοχή με εισηγήσεις σε Συνέδρια Τουρισμού και αρθρογραφία προβολής των τουριστικών πλεονεκτημάτων του Νησιού.
 • Ανάδειξη της ασφάλειας και της απουσίας εγκληματικότητας στο Νησί, που πλέον τον άλλων προτερημάτων, ορίζει την Κεφαλονιά, ως τον απόλυτο ασφαλή προορισμό.
 • Φροντίδα προσβασιμότητας σε ανάπηρους επισκέπτες ή άτομα της τρίτης ηλικίας.

3. What specific EU funded 2014-2020 programs are allocated for tourism in your Region?

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υπήρξε και υπάρχει, μέσω INTEREG , ως παράπλευρες τουριστικές δραστηριότητες, πχ συνεργασία με θέμα την «πέτρα» και την δημιουργία «Ενυδρείου» , ως επιπλέον πόλου τουριστικής έλξης.

Επίσης ολοκληρώνεται site διαδικτυακής προβολής της Κεφαλονιάς, ως Νησί ιδιαίτερου Τουριστικού και Πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

4. How can your region prolong the tourist season?

Η διεύρυνση της Τουριστικής Περιόδου, αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων προτεραιοτήτων της Τουριστικής πολιτικής του Νησιού.

Για τον λόγο αυτό σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ειδικές δράσεις κυρίως κατά τα δίμηνα Μαΐου – Ιουνίου και Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, όπως Συνέδρια, Festivals, Εκδηλώσεις Ιστορικού περιεχομένου, Εκπαιδευτικές συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού κλπ..

Σημαντικός όμως παράγοντας υγιούς ανάπτυξης αποτελεί η παράλληλη ευθυγράμμιση της τοπικής αγοράς με την διεύρυνση της περιόδου, έτσι ώστε να λειτουργεί άψογα ακόμα και με λιγότερο κόσμο.

5. What measures or initiatives are required for this long awaited objective to be realized?

Οι στόχοι ανάπτυξης, όπως είναι φυσικό, σχεδιάζονται σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Η συνεχής παρακολούθηση από την Τουριστική Επιτροπή, με κινήσεις προσαρμογής στα εξελισσόμενα δεδομένα, πχ ένας απρόβλεπτος Σεισμός , αποτελεί την ουσιαστική και ποιοτική πυξίδα ανάπτυξης.

Ο καθορισμός αποδεδειγμένα ρεαλιστικών στόχων και η σταδιακή χρονικά πρόοδο ανάπτυξης που δεν θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα του Νησιού είναι αυστηρή προτεραιότητα

Επενδύουμε στο «χαμόγελο του επισκέπτη», που μας τιμά με την επιλογή του και επιθυμούμε με τον τρόπο μας να τον μετατρέψουμε σε «Πρεσβευτή του Νησιού μας» στην Χώρα του.

Ευάγγελος Κεκάτος

Α/Δήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού

Δήμου Κεφαλονιάς

Kefalonia’s Deputy Mayor of Culture and Tourism presents the island’s destination promotion strategy

Deputy Mayor of Culture and Tourism of the beautiful Greek island of Kefalonia Evangelos Kekatos outlines the strategy for its promotion as a very special destination in the international market ιn an interview to Tornos News (www.tornosnews.com):

1.What are the challenges and prospects of tourism development in your region? 

Kefalonia is a steadily rising travel destination with many significant alternative forms of tourism developing in an organized fashion on the island. It offers many interesting activities that create the potential for further tourism development. The targeted promotion of the island at numerous international exhibitions and tourism related events in close cooperation with travel agents, journalists and opinion leaders abroad definitely enhances the desire to visit Kefalonia.

2. Do you have a specific plan in order to promote the tourist attractions and competitive advantages of your region?

Of course, we have a tourism development plan and programme, which is organized by the Chairman and the members of the Municipality’s Tourist Board and approved for implementation by the Municipal Council.

Its principal axes, briefly put, include:

-Strengthening of marine tourism with the cruise ship sector as top priority
-Development of new markets along with strengthening of existing ones
-Strong presence with our own pavilion in selected international exhibitions
-Presentation of alternative forms of tourism on the island
-Collaboration in the form of twinning and partnership pacts with areas we consider important for our development
-Cooperation with low cost airlines
-Strengthening the island’s cultural profile as a strong competitive advantage, through cultural events in Greece and abroad
-Educational Workshops in cooperation with local stakeholders for further improvement of tourism services
-Promotion of the island’s green profile by encouraging statutory ecological accreditations in accordance with official European standards
-Island promotion actions in cooperation with the Ionian Islands Regional Government
-Active participation in conferences and publicity that showcases the tourism advantages of the island
-Advertising the security and absence of crime on the island that characterizes it as the ultimate safe destination
-Care about accessibility for disabled guests or elderly people


3. What specific EU funded 2014-2020 programs are allocated for tourism in your Region?

We continue the utilization of European programs through INTEREG as collateral tourism activities, such as a “stone crafting” co-op and an aquarium, to act as additional poles of attraction. We also complete our own web site presenting Kefalonia, as an island of great tourist and cultural interest.

4. How can your region prolong the tourist season? 

The extension of the tourist season, is one of the most important priorities of the tourism policy of the island. For this reason, specific actions such as conferences, festivals, historic events, educational content partnerships with institutions abroad etc. are planned and implemented mostly during the May-June and September-October periods. A critical factor for sustainable development is the coordination of the local market with the season extension, so that it will be able to function, even when the island is less crowded.

5. What measures or initiatives are required for this long awaited objective to be realized?

Development goals, naturally, are designed with a short-term and a long-term time horizon. Continuous monitoring by the Tourism Commission with parallel adjustment to evolving data, e.g. an unpredictable earthquake, is our substantial and qualitative growth compass.

Defining indisputably realistic objectives along with a sustainable progress of development which will not alter the island’s character remains our strict priority.

We continue to invest in “the smile of the visitor” who honours us by his preference and we want, in our way, to appoint him as an “Ambassador of our island to his country”.

 RELATED TOPICS: Greece, Greek tourism news, Tourism in Greece, Greek islands, Hotels in Greece, Travel to Greece, Greek destinations , Greek travel market, Greek tourism statistics, Greek tourism report
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις