Ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας των ΑΝ.ΕΛ. Β. Κόκκαλη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά «με τις εκπρόθεσμες Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την εσφαλμένη ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων καλλιεργητών ενταγμένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα και τα προβλήματα που δημιούργησε η τεχνική λύση που δόθηκε το 2014 για την κατανομή των δημόσιων επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων, αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ» κατέθεσε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά ο Λαρισαίος βουλευτής σημειώνει:
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ιδρύθηκε ως Ν.Π.Ι.Δ. με το νόμο 2637/1998 και έχει ως σκοπό την διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Κατά την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν παρατηρηθεί προβλήματα πολλά εκ των οποίων οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης των αγροτών, παρά τις προσπάθειες των λιγοστών υπαλλήλων, τα οποία απαιτούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και την εξέρευση λύσεων.

Συγκεκριμένα, πολλές οι περιπτώσεις γεωργών και κτηνοτρόφων που κατέθεσαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης τους, για το έτος 2015, εκπροθέσμως και δεν προσκόμισαν εγκαίρως παραστατικά από τα οποία να προκύπτει ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του φορέα. Αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής είναι η αίτηση τους να θεωρείται ως μη αποδεκτή και να μην χορηγούνται στον δικαιούχο δικαιώματα ενίσχυσης ούτε κατά περίπτωση να αυξάνεται η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ενώ αποκλείονται από τις ενισχύσεις και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η καθυστέρηση σε πολλούς από αυτούς οφείλεται στην αδυναμία τους να πληρώσουν τον φορέα καθώς και στην έλλειψη σωστής ενημέρωσης και στη δημιουργία πεποίθησης ότι το σύστημα θα ξανάνοιγε, όπως άλλωστε γινόταν τα τελευταία χρόνια. Δεδομένης της επελθούσης κρίσης, η απώλεια της ενίσχυσης καθίσταται καταστροφική γι’ αυτούς αφού τίθεται σε κίνδυνο η συνολική λειτουργία της εκμετάλλευσής τους αλλά και η επιβίωση τους. Με δεδομένα τα ανωτέρα θα πρέπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προβεί σε επανεξέταση του εκπροθέσμου των αιτήσεων και στη διεύρυνση των λόγων ανωτέρας βίας.

Επίσης έχει παρατηρηθεί κατ’ εξακολούθηση το φαινόμενο πολλοί καλλιεργητές ενταγμένοι σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, βιολογικής γεωργίας ή νιτρορύπανσης, να μην έχουν ψηφιοποιήσει στη σωστή θέση τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα. Οι καλλιεργητές αυτοί ακολούθησαν για την καλλιέργεια τους, ότι απαιτούσε το πρόγραμμα, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις τους. Σημειωτέον ότι κατά την χωροθέτηση- ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων τους δεν τους ζητήθηκε τοπογραφικό διάγραμμα. Δυστυχώς όμως, περίπου στο 70% των ενταγμένων αγροτών επιβλήθηκαν ποινές με κύρια αιτία τον γεωχωρικό έλεγχο. Και αυτό επειδή κατά το γεωχωρικό έλεγχο με έτος αναφοράς το 2012 η θέση τους φέρεται να είναι διαφορετική και επειδή επιβάλλεται τα αγροτεμάχια να συμπίπτουν κατά 80% με το έτος αναφοράς, στις περιπτώσεις που έχουμε υπέρβαση άνω του 20% επιβάλλεται πρόστιμο τριπλάσιο της μοναδιαίας αξίας του προγράμματος, με κίνδυνο πολλές φορές απένταξης από το πρόγραμμα. Προκειμένου να μην υπάρχουν αδικίες και εξοντωτικές κυρώσεις θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα δίνοντας τη δυνατότητα διόρθωσης της καταχώρησης ή τουλάχιστον αποδέσμευσης του συγκεκριμένου τμήματος του αγροτεμαχίου που έχει μετατοπιστεί.

Τέλος το 2014 έγινε με εντολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατανομή των δημόσιων επιλέξιμων εκτάσεων βοσκότοπων με την λεγόμενη τεχνική λύση. Με την κατανομή αυτή, κτηνοτρόφοι του νομού μας, οι οποίοι είχαν αποκατασταθεί σε δημόσια εποικιστικά λιβάδια εφ όρου ζωής κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Λάρισας, προκαταβάλλοντας ο καθένας το προβλεπόμενο τίμημα ανά στρέμμα, έλαβαν επιλέξιμη έκταση εκτός των δημοσίων λιβαδιών στα οποία είχαν αποκατασταθεί. Δεν τους αναγνωρίστηκαν δηλαδή οι βοσκότοποι που χρησιμοποιούν ως επιλέξιμοι. Όπως, επί παραδείγματι, σε κάποιους κτηνοτρόφους στην περιοχή του Αργυροπουλίου Τυρνάβου, που αποκαταστάθηκαν με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Λάρισας σε Δημόσιο Εποικιστικό λιβάδι του Αργυροπουλίου εφ όρου ζωής, καταβάλλοντας περίπου 6000-7000€ ο καθένας, δόθηκε βοσκότοπος στα Αμπελάκια ή στους Γόνους. Καθίσταται αναγκαίο να διορθωθεί το πρόβλημα καθώς αυτοί έχουν πληρώσει για να εκμεταλλεύονται τον συγκεκριμένο δημόσιο βοσκότοπο, στον οποίο κι έχουν τα ζώα τους. Θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν αποφάσεις και έχουν αποκατασταθεί σε δημόσια εποικιστικά λιβάδια, προπληρώνοντας για την χρήση τους, να μοιραστούν την επιλέξιμη έκταση του δημοσίου αυτού βοσκοτόπου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:
1) Αν σκοπεύετε να επανεξετάσετε το εκπρόθεσμο των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης έτους 2015;
2) Πως θα επιλύσετε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις λάθος ψηφιοποιήσεις των αγροτεμαχίων στα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα;
3) Αν σκοπεύετε να διορθώσετε τυχόν αδικίες που προέκυψαν από την λεγόμενη τεχνική λύση του 2014;
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις