Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 18 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 18 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Αίτηση της ΕΛΜΕ-ΚΙ για τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στο χώρο του σχολικού συγκροτήματος Σάμης για τον νεολαίο των ηρωικών Μουζακάτων Πέτρο Μιχαλάτο, που εκτελέστηκε το 1944 από τους ναζί καταχτητές.
Εισ:Γ. Παπαναστασάτος Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Παραλαβή & αποδοχή μελέτης έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «ΑΝΔΡΈΑΣ ΒΕΡΓΩΤΉΣ» – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΎ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

3. Έγκριση της αριθμ. 336/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2016»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή
4. Έγκριση της αριθμ. 356 / 2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τελών κοιμητηρίων έτους 2016»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ. Κεφ/νιάς έτους 2016 (αρ.5/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
Εισ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

6. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π.) του Δ. Κεφ/νιάς
Εισ: Πρόεδρος του ΟΚΑΠ κος Μ. Γάκης

7. Καταγγελίες μισθώσεων
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

8. Έγκριση της αριθμ. 355/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής με θέμα:
«Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

9. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» ως ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020.»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

10. Κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου δημότη – αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ. Κεφ/νιάς έτους 2015- έγκριση και διάθεση πίστωσης.
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

12. Απόψεις – εισήγηση επί της ένστασης της Αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «ΑΕΤΕΘ Α.Ε. –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» κατά της με α.π. 36371/16-09-2015 απορριπτικής απόφασής μας για θετικές ζημιές στο έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφ/νιάς», αναδόχου Κ/ξιας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου Δ. Κεφ/νιάς» με κωδικό ΜΙS 340045
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

13. Αποδοχή μελετών με τίτλους:
α) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αργοστολίου»
β) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Παλικής»
γ) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Σάμης»
δ) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Λειβαθούς»
ε) «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Συντήρησης Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ελειού Πρόνων»
Εισ: Α/ Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

14. Έγκριση της αριθμ. 75/2015 απόφ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με τίτλο: «Κατάρτιση και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων».
Εισ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

15. Ορισμός μελών της μειοψηφίας στο Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε εφαρμογή της αριθμ. 1/πρακτικό 11/16-6-2015 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06.
Εισ:Γ. Παπαναστασάτος Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2016 – έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016 (357/2015 και 358/2015 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής)
Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

2. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς (Ο.Κ.Α.Π.) οικ. έτους 2016 – έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016
Εισ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κος Μ. Γάκης

3. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» οικ. έτους 2016 – έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016 και ένταξή του
στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016
Εισ: Πρόεδρος Δημ. Γηροκομείου κος Γ. Αποστολάτος

4. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. έτους 2016 – έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016
Εισ: Πρόεδρος του Δημ. Λιμ. Ταμείου κος Γ. Τζωρτζάτος

5. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. έτους 2016 – έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων2016 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016
Εισ: Πρόεδρος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης κα Ν. Κατσούνη

6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) – έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 – έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016
Εισ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

7. Έγκριση προϋπολογισμού Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Δ.Α.Κ.Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α.) οικ. έτους 2016 – έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2016
Εισ: Πρόεδρος κος Δ. Κοκκόσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις