Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   2ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: Κτίριο   Ξενία-28100-Αργοστόλι

Τηλ : 2671362631, Fax:2671362631

Πληροφορίες: κ. Bουτσινάς   Φραγκίσκος

Αρ.Πρωτ: 187

 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η   Σχολική Επιτροπή B’βάθμιας   εκπαίδευσης  του Δήμου Κεφαλλονιάς

προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό (Aριθμ.Απόφασης ΔΣ  18/2015)με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  Σχολικής  Κοινότητας  1ου Γυμνασίου-Λυκείου Αργοστολίου.

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ Δήμου Κεφαλλονιάς (Θέατρο Κέφαλος) στις 01/09/2015 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13.00μ.μ

 Πλήρης  Προκήρυξη του διαγωνισμού (απαιτούμενα δικαιολογητικά- όροι συμμετοχής κλπ) θα παραδίδεται :

-Aπό το γραφείο  B’βάθμιας Σχολικής  Επιτροπής  Δήμου Κεφαλλονιάς ,  υπεύθυνος  κος Βουτσινάς  Φραγκίσκος(Κτίριο Ξενία-28100 Αργοστόλι  Τηλ  2671362631) από 24/08/2015  έως  και 01/09/2015

-Από   το γραφείο   Δντη  1ου Γυμνασίου Αργοστολίου   , κάθε Τρίτη  και από ώρες 09.00π.μ-12.00π.μ (τηλ  επικοινωνίας 2671022228 & 6980365614)

  – ή αναζητούνται στο διαδίκτυο  με ΑΔΑ: 7Υ2ΚΟΞΡ-Ε2Ω. 

O   Φάκελος   υποψηφιότητας   (πλήρης  και σφραγισμένος ,με τα απαραίτητα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ) κατατίθεται    από    την Δευτέρα 24/08/2015    μέχρι    και   την  Τρίτη  01/09/2015    & ώρα 13.00 μμ ,στο   πρωτόκολλο    της  2βάθμιας  Σχολικής  Επιτροπής  Δήμου Κεφαλλονιάς (Κτίριο  Ξενία) ή   κατά την έναρξη διαδικασίας  του διαγωνισμού  (Δημ Θέατρο  Αργοστολίου  Ο  Κέφαλος ) την  Τρίτη 01/09/2015    & ώρα 13.00 μμ .

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   04/08/2015

Η Πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ   ΜΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   2ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: Κτίριο   Ξενία-28100-Αργοστόλι

Τηλ : 2671362631, Fax:2671362631

Πληροφορίες: κ. Bουτσινάς   Φραγκίσκος

Αρ.Πρωτ: 188

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η   Σχολική επιτροπή β’βάθμιας   εκπαίδευσης  του Δήμου Κεφαλλονιάς

προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό (Aριθμ.Απόφασης ΔΣ  17/2015)με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  Σχολικής  Κοινότητας  2ΟΥ Γενικού Λυκείου Αργοστολίου.

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ Δήμου Κεφαλλονιάς (Θέατρο Κέφαλος) στις 01/09/2015 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  12.00π.μ

 Πλήρης  Προκήρυξη του διαγωνισμού (απαιτούμενα δικαιολογητικά- όροι συμμετοχής κλπ) θα παραδίδεται :

-Aπό το γραφείο  Β’βάθμιας Σχολικής  Επιτροπής  Δήμου Κεφαλλονιάς ,  υπεύθυνος  κος Βουτσινάς  Φραγκίσκος(Κτίριο Ξενία-28100 Αργοστόλι  Τηλ  2671362631) από 24/08/2015  έως  και 01/09/2015

-Από   το γραφείο   Δντη  2ου Λυκείου Αργοστολίου   , κάθε Τρίτη & ώρα 09.00πμ έως  12.00πμ (τηλ  επικοινωνίας 2671026616)

  – ή αναζητούνται στο διαδίκτυο  με ΑΔΑ: 7ΠΨΗΟΚΞΡ-8ΓΜ. 

O   Φάκελος   υποψηφιότητας   (πλήρης  και σφραγισμένος ,με τα απαραίτητα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ) κατατίθεται    από    την Δευτέρα 24/08/2015    μέχρι    και   την  Τρίτη  01/09/2015    & ώρα 12.00 πμ ,στο   πρωτόκολλο    της  2βάθμιας  Σχολικής  Επιτροπής  Δήμου Κεφαλλονιάς (Κτίριο  Ξενία) ή   κατά την έναρξη διαδικασίας  του διαγωνισμού  (Δημ Θέατρο  Αργοστολίου  Ο  Κέφαλος ) την  Τρίτη 01/09/2015    & ώρα 12.00 πμ .

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   04/08/2015

Η Πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ   ΜΑΡΙΑ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις