Σύμβαση για την βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου

Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει    διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Κεφ/νίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης», με  προϋπολογισμό   140.000,00 ευρώ  με  ΦΠΑ. Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό εργασιών 83.860,00 ευρώ και με προϋπολογισμό 113.821,14 ευρώ (δαπάνη  εργασιών, Γ.Ε  και  Ο.Ε , απρόβλεπτα  και  αναθεώρηση ).

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  τις 23-7-2015. Η  Διακήρυξη  του  έργου  έχει  συνταχθεί  κατά  το  εγκεκριμένο  από  τον  Υπουργό  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  υπόδειγμα  τύπου  Β.

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  26713 60556 , FAX  επικοινωνίας  26713 60635 , αρμόδιος  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 28-7-2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ  και  το  σύστημα  υποβολής  προσφορών  είναι  με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  του  άρθρου  5  του Ν. 3669/08, σε  έντυπο  που  χορηγείται  από  την  Υπηρεσία.

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  ύψους 2.276,42 ευρώ και  θα  απευθύνεται  στη Δ/νση Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλληνίας  με  ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Ο χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι 180  ημέρες.

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ με ΚΑΕ 9899.04.014.008.001.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

 ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις