«Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Κεφαλονιάς για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Κεφαλονιάς για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Κατασκευή μεταλλικής σκάλας διαφυγής σε φυσικές καταστροφές στο Λύκειο Κεραμειών», με προϋπολογισμό 63.645,22 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό εργασιών 38.131,23 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 51.744,08 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι τις 2-7-2015. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556 , FAX επικοινωνίας 26713 60635 , αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7-7-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.034,88 ευρώ και θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ι.Ν. – Περιφερειακή Ενότητα Κεφ/νίας, Φορέα 04.071 και ΚΑΕ 9472.04.013.001.002.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις