Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση του υδρογραφικού δικτύου

Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Συντήρηση υδρογραφικού δικτύου Κεφαλονιάς & Ιθάκης», με  προϋπολογισμό   50.000,00 ευρώ  με  ΦΠΑ. Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό εργασιών 28.223,89 ευρώ και με συνολικό  προϋπολογισμό 40.650,41 ευρώ (δαπάνη  εργασιών, Γ.Ε  και  Ο.Ε , απρόβλεπτα  και  αναθεώρηση ).

Οι  ενδιαφερόμενοι, μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  τις 18-6-2015. Η  Διακήρυξη  του  έργου,  έχει  συνταχθεί  κατά  το  εγκεκριμένο  από  τον  Υπουργό  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  υπόδειγμα  τύπου  Β.

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  26713 60556 , FAX  επικοινωνίας  26713 60635 , αρμόδιος  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 23-6-2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ  και  το  σύστημα  υποβολής  προσφορών, είναι  με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  του  άρθρου  5  του Ν. 3669/08, σε  έντυπο  που  χορηγείται  από  την  Υπηρεσία.

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό, απαιτείται  η   κατάθεση   εγγυητικής επιστολής  συμμετοχής  ύψους 813,01 ευρώ και  θα  απευθύνεται  στη  Δ/νση Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλονιάς, με  ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Ο χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι 180  ημέρες.

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις ΚΑΠ  ΕΡΓΑ – Περιφερειακή

Ενότητα Κεφ/νίας, Φορέα 04.071 και ΚΑΕ 9784.04.013.002.001.

Προκαταβολή  δεν  θα  χορηγηθεί .

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις