«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την μίσθωση λεωφορείου για   τις  ανάγκες μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης»

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προτίθεται να μισθώσει λεωφορείο (η προσφορά δεν περιλαμβάνει οδηγό και έξοδα καυσίμων που καλύπτονται από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών στη Βόρεια Ιθάκη στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Ιθάκης.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την εκμίσθωση του λεωφορείου τους από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 20.4.2015 έως 20.6.2015 δέχεται προσφορές με μέγιστο μίσθωμα τα 2.160,00€. Το λεωφορείο πρέπει να είναι κατάλληλο για την μεταφορά μαθητών δημοτικού ώστε να εκτελεί το δρομολόγιο:

Περιγραφή Δρομολογίου Απόσταση
Σταυρός – Πλατρειθιά 2,54
Πλατρειθιά – Άγιοι Σαράντα 1,70
Άγιοι Σαράντα – Κιόνι 4,76
Συνολική Απόσταση: 9,00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου τρέχοντος έτους και ώρα 10:30 στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, σε κλειστό φάκελο – με τα στοιχεία της υπηρεσίας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την υπ’ αριθ. Οίκ.30408/6806/27.3.2015 πρόσκληση – στον οποίο θα περιλαμβάνονται:

  1. Οικονομική Προσφορά (με σφραγίδα και υπογραφή)
  2. Άδεια Λεωφορείου.
  3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
  4. Δελτίο ΚΤΕΟ στο οποίο οι δευτερεύουσες ελλείψεις πρέπει να έχουν επιδιορθωθεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων.
  5. Βεβαίωση από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας ότι το λεωφορείο τηρεί τις προϋποθέσεις μεταφοράς μαθητών δημοτικού (σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, e-mail: , αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: GR223.

                                                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

                                                ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις