Μπουρλότο: Ετοιμάζουν το Μεσοπρόθεσμο με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις και όχι τις δεσμεύσεις

Γιώργος Παππούς 

Με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις, δηλαδή και με μέτρα που ανατρέπουν τις μνημονιακές δεσμεύσεις, προχωρά ο σχεδιασμός του νέου Μεσοπρόθεσμου, παρά το ότι η Αθήνα έχει δεσμευθεί να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες με δημοσιονομικό κόστος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει αποστείλει ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δ. Μάρδας, σε υπουργεία και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πέρα από τις εξειδικεύσεις που πρέπει να γίνουν με το Βασικό Σενάριο εργασίας, δηλαδή τις μακροοικονομικές προβλέψεις και τις νέες «οροφές» δαπανών, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον Πίνακα 14. Σε τι αφορά ο νέος Πίνακας; Στην κοστολόγηση όλων των. απαγορευμένων πολιτικών, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό της επόμενης 4ετίας!

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι νέες δράσεις/πολιτικές χωρίζονται σε:

μόνιμες. Μόνιμη παρέμβαση είναι εκείνη που η εφαρμογή της έχει μόνιμη διαχρονικά επίδραση σε συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης ή εσόδου.
έκτακτες. Έκτακτη παρέμβαση είναι εκείνη που επιδρά σε κάποιο στοιχείο των εσόδων – εξόδων μόνο σε συγκεκριμένο έτος(η).
Ως παράδειγμα της ορθής συμπλήρωσης του επίμαχου Πίνακα αναφέρεται, δε, το κόστος της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού!
Από εκεί και πέρα, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ανά στήλη τα εξής στοιχεία:

τη νέα δράση / πολιτική που έχει αποφασισθεί να δρομολογηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου (ή μπορεί να πρόκειται και για αναστολή/ ακύρωση ήδη θεσμοθετημένης δράσης / παρέμβασης).
τον υποτομέα που αναμένεται να επηρεασθεί από τη δράση – οι επιλογές είναι οι εξής: Υπουργεία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία (ΠΕΔΥ), επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ, λοιπά νομικά πρόσωπα.
το συγκεκριμένο φορέα που επηρεάζεται από τη δράση (πχ. ΟΓΑ, Εθνική Λυρική Σκηνή, Αττικό Μετρό, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δήμος Αθηναίων, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός κλπ).
την κατηγορία εσόδων ή δαπανών αντίστοιχα, που επηρεάζεται από τη νέα πολιτική (πχ φορολογικά έσοδα, ίδια έσοδα ΟΤΑ, πωλήσεις, παροχές τρίτων, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας, επενδυτικές δαπάνες κ.λπ.).
το μέρος του προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί την εν λόγω δράση ή όπου αναμένεται το πρόσθετο έσοδο : τακτικός προϋπολογισμός ή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
το κόστος / η απόδοση της δράσης σε ευρώ ανά έτος του ΜΠΔΣ (2015-2019).
η εκτιμώμενη από το Υπουργείο ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της περιγραφόμενης δράσης.
οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης (πχ. έκδοση υπουργικής απόφασης ή ΚΥΑ, νομοθετική ρύθμιση, ΠΔ, εγκύκλιος).
ο τρόπος υπολογισμού του κόστους / απόδοσης της δράσης και οι αντίστοιχες υποθέσεις εργασίας που έχουν γίνει από το Υπουργείο.
παρατηρήσεις που συμβάλλουν στην εξειδίκευση της νέας πολιτικής, και οτιδήποτε άλλο θεωρείται σημαντικό για την καλλίτερη κατανόηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών ανά υπουργείο ή φορέα.
Σημειωτέον, ότι τα στοιχεία αυτά για το νέο Μεσοπρόθεσμο, θα πρέπει να υποβληθούν στο ΓΛΚ το αργότερο ως το τέλος του μήνα, δηλαδή πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.

Πηγή: | iefimerida.gr
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις