Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 12 Μαρτίου

Την Ππεμπτη 12 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο  στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), τις 17.00 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Σχετικά με τοποθετήσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη θέση « Κάουρας» Τ.Κ. Κατωγής» και στη θέση «Λόφος Μηνιατάτων» οικισμού Σπήλια –Αργοστολίου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς και Α/Δ. κ. Δ. Λυκούδης

2. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής, Ανάδειξης και Δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3. Σχετικά με καταγγελία μίσθωσης ακινήτων και κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ Δήμου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Έγκριση της αρ. 147 /2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχν. Προγράμματος» .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το Δήμο Κεφαλλονιάς και τα Νομικά του Πρόσωπα.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6. Επικαιροποίηση της αρ. 221/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7. Άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών για την παρακολούθηση ειδικευμένων χρηματοδοτήσεων

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Συγκρότηση Επιτροπής προελέγχου για τον χαρακτηρισμό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Έγκριση για τον καθορισμό δικαιούχων Κινητής Τηλεφωνίας Δήμου Κεφαλλονιάς το έτος 2015

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (B΄ ΦΑΣΗ)” με κωδικό MIS 496033 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”, ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11.Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

12. Αποδοχή μελετών έργων :

α. «Προμήθεια ασφαλτικών υλικών»

β. «Προμήθεια σκυροδέματος συντήρησης οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς»

γ. «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφαλλονιάς – Ζ’ Φάση».

δ. «Επισκευή ξενώνα Αγ. Ευφημίας» και καθορισμός τρόπου ανάθεσης

ε. «Κατασκευή μεταλλικής σκάλας διαφυγής σε φυσικές καταστροφές, στο Λύκειο Κεραμειών.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

13. Έγκριση:

α.Χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας», αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ.

β. Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

γ. Χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς», αναδόχου ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

δ. Χορήγησης παράτασης χρόνου παράδοσης των υλικών του Διαγωνισμού «ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ» Δ.Ε. Ερίσου Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15. Σχετικά με Ζώνες φύτευσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας», αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Καραβόμυλου Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17. Έγκριση απόδοσης Κοινοτικού Καταστήματος Μακρυωτίκων στην Τοπική Κοινότητα

ΕΙΣ: Α/Δ Μ. Αλυσανδράτος

18. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων :

α. Τουριστικός ξενώνας Αγ. Ευφημίας Δ.Ε. Πυλάρου.

ΕΙΣ : Α/Δ κ. Γ. Αλυσανδράτος

β. Παλαιά σφαγεία πλησίον Δ. Νεκροταφείου Ληξουρίου.

ΕΙΣ : Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

19. Επιστροφές – διαγραφές .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

20. Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου στην παραλία «Λουρδά» Δ.Ε. Λειβαθούς

ΕΙΣ: Ε.Σ. κ. Κουρκουμέλης Ηλίας

21. Εφαρμογή της ΑΠΟΦ. 808/07 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών σχετικά με την ακύρωση της αριθμ.243/28-8-2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣ : Πρόεδρος κ. Γ. Παπαναστασάτος

Αιτήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις