Προμήθεια αντλιών από τη ΔΕΥΑΚ (Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού)

Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς Αργοστόλι, 30-01-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 205
ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 10.200,00 (πλέον Φ.Π.Α.)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, βάσει της υπ’ αριθ. 32/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π12/2014 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ», προϋπολογισμού € 10.200,00 (πλέον ΦΠΑ).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10/02/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι και στην οδό Λιθοστρώτου 70.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις και κοινοπραξίες προμηθευτών των παραπάνω ειδών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας (με ΦΠΑ) δηλαδή 250,92€ υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς και βεβαιώνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τεύχη του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, έως και δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των εντύπων του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη παραλαβή τους.

Ο Πρόεδρος
Ανουσάκης Νικόλαος
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις