Η «μάχη» των υποψηφίων: Πώς θα γίνει η καταμέτρηση και η επεξεργασία των σταυρών προτίμησης

Με βάση το πρόσφατο σύστημα επεξεργασίας των σταυρών στις ευρωεκλογές θα γίνει, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της Κυριακής.

Ήδη στο υπουργείο, έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου μια κεντρική εφαρμογή καταχώρησης σταυρών υποψηφίων, προκειμένου να σχηματισθεί η πανελλαδική εικόνα της σταυροδοσίας. Προκειμένου να διαμορφωθεί και τη βραδιά των εκλογών ή την επόμενη το πρωί, η εικόνα των βουλευτών που εκλέγονται ανά εκλογική περιφέρεια στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, το υπουργείο αποφάσισε θα αξιοποιηθεί το ίδιο σύστημα. Για την Περιφέρεια Αττικής (λόγω του όγκου των αποτελεσμάτων) η καταχώρηση θα γίνει στο Υπουργείο με την παλιά διαδικασία.

Έτσι, όπως έγινε και το Μάιο 2014, οι Περιφέρειες και οι Περιφερειακές Ενότητες που επεξεργάζονται τα αποτελέσματα σταυρών, θα οργανώσουν τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να χρησιμοποιηθεί το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του αναδόχου του έργου μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων στο Υπουργείο.

Ο τρόπος που θα λειτουργήσει το κεντρικό σύστημα δε διαφέρει από αυτό που λειτούργησε τον Μάιο 2014. Η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι ότι το κεντρικό σύστημα έχει επεκταθεί, ώστε να μπορούν πλέον να ενημερωθούν παράλληλα και τα τοπικά συστήματα που ενδεχομένως λειτουργούν σε Περιφέρειες / Περιφερειακής Ενότητες. Με τον τρόπο αυτό η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται μια φορά κεντρικά, ενώ παράλληλα διατηρείται η δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια / Περιφερειακή Ενότητα να αξιοποιεί τα στοιχεία που καταχώρησε κεντρικά και στα δικά της υφιστάμενα συστήματα (πχ website περιφέρειας).

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της δράσης που χωρίζεται σε 3 μέρη:

Ενέργειες πριν από τις εκλογές – Προετοιμασία
Καταχώρηση / Επεξεργασία (βραδιά εκλογών)
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX

Αξιοποίηση στοιχείων από τοπικά συστήματα περιφερειών
Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση των στοιχείων από τοπικά συστήματα προορίζεται για Περιφέρειες / Περιφερειακές Ενότητες που ήδη έχουν σχετικές υποδομές (πληροφοριακά συστήματα και ιστοσελίδες). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικά πληροφοριακά συστήματα για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων τοπικά, η χρήση των στοιχείων του κεντρικού συστήματος δεν είναι υποχρεωτική και μπορείτε να αγνοήσετε το 3ο μέρος του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η καταχώρηση στο κεντρικό σύστημα (ακριβώς όπως έγινε και το Μάιο 2014).

Ενέργειες πριν από τις εκλογές – Προετοιμασία
Για την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρησης σταυρών, ισχύουν τα ακόλουθα.

– Κάθε Περιφερειακή Ενότητα ορίζει ένα αρμόδιο στέλεχος που θα συντονίσει την προσπάθεια και κοινοποιεί τα στοιχεία του (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) με fax / email στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣ, fax: 213-136-1167 email: και στην ανάδοχο εταιρεία που υποστηρίζει το έργο email :

– Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας θα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο για να γίνουν άμεσα οι ακόλουθες ενέργειες:

Πιστοποίηση των σταθμών εργασίας που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα -δυνητικά οποιοσδήποτε Υπολογιστής / PC που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο/ Internet (θα γίνει με ευθύνη του εκπροσώπου της εταιρίας).

Παράδοση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο σύστημα καταχώρησης (πάλι με ευθύνη της εταιρίας θα παραδοθεί ένας κωδικός για κάθε υπάλληλο που θα συμμετέχει στην καταχώρηση).

Παράδοση συνοδευτικού υλικού (φυλλάδιο οδηγιών χρήστη).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που προωθούνται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα προέρχονται από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας και χρήστες.

Καταχώρηση / Επεξεργασία στοιχείων
Οι Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού, θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν τα συμπληρωμένα έντυπα μετάδοσης υπέρ υποψηφίων (σταυροί),, ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία / καταχώρηση στοιχείων. Για την καταχώρηση ισχύουν τα ακόλουθα:

– Η καταχώρηση των σταυρών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τη διαδικασία μετάδοσης αποτελεσμάτων συνδυασμών προς το Υπουργείο που έχει πάντα προτεραιότητα.

– Κατ’ ελάχιστο πρέπει να καταχωρηθούν οι σταυροί των συνδυασμών που λαμβάνουν έδρες. Η καταχώρηση των υπολοίπων συνδυασμών είναι προαιρετική και μπορεί να γίνει εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα επιθυμεί να έχει στη διάθεσή της τα πλήρη στοιχεία (για παράδειγμα και για τοπική χρήση ενημέρωσης).

– Η καταχώρηση θα μπορεί να ξεκινήσει μετά τις 21:30 της 25/01/2015 για δύο λόγους:

Για να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση στην παραδοσιακή ροή αποτελεσμάτων συνδυασμών.

Πρέπει να έχει διαμορφωθεί το υποσύνολο των συνδυασμών που εκλέγουν έδρες.

– Η καταχώρηση μπορεί να γίνεται με τους ρυθμούς που μπορεί να υποστηρίξει η κάθε Περιφερειακή Ενότητα και δεν υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Υπολογίζεται ότι για την καταχώρηση θα αξιοποιηθεί κυρίως το διάστημα που ακολουθεί την αρχική μετάδοση αποτελεσμάτων συνδυασμών, όπου οι υπάλληλοι έχουν περισσότερο χρόνο.

Οι Περιφερειακές Ενότητες που συντηρούν δικά τους συστήματα για επεξεργασία, προβολή και παρουσίαση αποτελεσμάτων (πχ μέσω web), μπορούν να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν κανονικά, εφόσον αυτές δεν καταφέρουν να υλοποιήσουν την ενημέρωση των τοπικών συστημάτων τους από το κεντρικό, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αξιοποίηση στοιχείων από τοπικά συστήματα
Για να μη χρειαστεί να γίνει διπλή καταχώρηση (στο κεντρικό και στο τοπικό σύστημα), το πληροφοριακό σύστημα της Περιφερειακής Ενότητας μπορεί να ενημερωθεί από το κεντρικό σύστημα με 2 τρόπους:

– Σε πραγματικό χρόνο, με αποστολή μηνύματος κατά την καταχώρηση

– Μέσω αρχείου που παράγεται από το κεντρικό σύστημα, κατόπιν επιλογής του χρήστη.

Ο τρόπος ενημέρωσης είναι επιλογή κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Ακριβής οδηγίες και προδιαγραφές μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

http://ekloges.ypes.gr/current/info/wde/index.html

Μετά την ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων η κωδικοποίηση θα κοινοποιηθεί στην παραπάνω διεύθυνση.

aftodioikisi.gr
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις