Μειωμένοι λογαριασμοί ρεύματος σε κατοίκους δήμων με ανεμογεννήτριες!

Μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος ή και μηδενικές χρεώσεις για τους κατοίκους περιοχών των δήμων που υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες ΑΠΕ φέρνει η κοινή απόφαση που υπέγραψε η ηγεσία του υπουργείου ΠΕΚΑ και του Εσωτερικών, σχετικά με τον επιμερισμό του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές των δήμων με μονάδες πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο νόμος προβλέπει παρακράτηση από τους παραγωγούς ποσοστού 1% της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες και μικρά υδροηλεκτρικά και η απόδοση του στους οικιακούς καταναλωτές στην δημοτική ενότητα των οποίων είναι εγκατεστημένα.

Για κάθε δικαιούχο της πίστωσης- και με βάση τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας που αναγράφονται σε κάθε τετραμηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό-υπολογίζεται η τετραμηνιαία Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης, ως το άθροισμα των γινομένων της ποσότητας της καταναλισκόμενης ενέργειας, εντός κάθε ενός από τα διαστήματα κατανάλωσης του Πίνακα 1, επί τον αντίστοιχο συντελεστή επιδότησης.

Η Ετήσια Επιδοτούμενη Κατανάλωση Ενέργειας κάθε Δικαιούχου της Πίστωσης (ΕΚΕ.ΔΠ) προκύπτει ως το άθροισμα των τριών τελευταίων τετραμηνιαίων Επιδοτούμενων Καταναλώσεων Ενέργειας αυτού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τετραμηνιαίων εκκαθαριστικών λογαριασμών, χρησιμοποιείται αντίστοιχος αριθμός αυτών ώστε να αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί δεν αντιστοιχούν σε χρονική διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, γίνεται η κατάλληλη αναγωγή, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που η παροχή είναι ενεργή.

Ειδικότερα, για τετραμηνιαίες καταναλώσεις από 0 έως 2000 κιλοβατώρες ο συντελεστής της επιδότησης είναι 100%, από 2001 έως 3000 κιλοβατώρες ο συντελεστής είναι στο 50%. Για καταναλώσεις άνω των 3000 κιλοβατωρών ο συντελεστής είναι 0%.

Οι συντελεστές αυτοί αφορούν το κομμάτι της έμμεσης επιδότησης, δηλαδή για το 70% του ποσού που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι παραγωγοί ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες όπου είναι εγκατεστημένοι. Σύμφωνα με το νόμο ποσά σε ποσοστό 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή και αποδίδονται στους κατόχους Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τυχόν αναδρομικές χρεοπιστώσεις των παραγωγών Α.Π.Ε., που ενδεχομένως θα προκύψουν, θα υπολογίζονται κατά το έτος που γίνεται η τιμολόγησή τους.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Επίσης δικαιούχοι πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας του Δήμου όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε. και εντός όλου του Δήμου, στην περίπτωση που δεν αποτελείται από Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες. Οι οικιακοί καταναλωτές της ανωτέρω παραγράφου προσδιορίζονται βάσει των στοιχείων του αρμόδιου Διαχειριστή στο παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τις πιστώσεις ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της Κεφαλονιάς:

ape-dei-anemogenitries
* Τα παραπάνω ποσά είναι για το σύνολο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας του Δήμου.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις