Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» και ώρα 17. 30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς
( αρίθμ. 301/2011 αποφ. Δ.Σ.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος

2. Παραλαβή:
α. της μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς»
β. της μελέτης έργου : « Προσθήκη χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

3. Έγκριση μελέτης :
α. προμήθειας καυσίμων θέρμανσης.
β. για το έργο με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Κεφαλλονιάς» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

4. Έγκριση αναθεωρημένης μελέτης καθώς και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι ».
ΕΙΣ: ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Βελτίωση των εγκαταστάσεων του ανακαινισθέντος σχολικού συγκροτήματος Φαρακλάτων όπου στεγάσθηκε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αργοστολίου, – Αναδόχου Κ/ξίας Π. Μαρκεζίνη – Χ. Αντωνοπούλου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

6. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης (δημοτική οδός εντός ορίων οικισμού Διλινάτων Δ.Ε. Αργοστολίου) με ΚΑΕΚ 25018ΕΚ00012 στο Εθνικό Κτηματολόγιο».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

7. Αναγνώριση οδού «Βλαχάτα-Επανωχώρι-Μιχάτα» δια μέσου Επανωχωρίου που συνδέει την επαρχιακή οδό Αργοστολίου- Πόρου (αρ.1) με την επαρχιακή οδό Μουσάτων-Μιχάτων- Βαλσαμάτων (αρ.21), ως κύρια Δημοτική»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

8. Έγκριση της αρίθμ 65/2014 απόφασης Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

9. Έγκριση της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιας και Ιθάκης.
ΕΙΣ: Πρόεδος Λ.Τ. κ. Τζωρτζάτος Γεώργιος

10. Σχετικά με αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κεφαλλονιάς για το έτος 2015
ΕΙΣ: : Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

11. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστική Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κεφαλλονιας.
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Ε. Κεκάτος

12. Έγκριση της 80/2014 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα « Κατάρτιση σχεδίου Διαχείρισης – κατανομής Δημοτικών Βοσκοτόπων Δήμου Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

13. Έγκριση της αρ. 04/ 2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σχετική με εφαρμογή τιμολογίου για άτομα με ειδικές ανάγκες ( ΑΜΕΑ) σε όλο το Δήμο Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ κ. Νικ. Ανουσάκης

14. Κάλυψη εξόδων κηδείας απόρων δημοτών- Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2014 και διάθεση πίστωσης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

15. Τροποποίηση της αριθμ. 23/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφ/νίας σχετικά με άνοιγμα Ερανικού Τραπεζικού Λογαριασμού.
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

16. Έγκριση της αριθμ. 145/2014 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης με θέμα: «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και καταβολής αποζημίωσης για συμμετοπχή σε συνεδριάσεις μέλητου Ν.Π.Δ.Δ.».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

17. Έγκριση της αριθμ. 58/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης με θέμα: «Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του Ν.Π.»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

18. Έγκριση της αριθμ. 63/2014 απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. με θέμα: «Αντιμισθία Προέδρου ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

19. Έγκριση της αριθμ. 45/2012 απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. με τίτλο: «Θέματα λειτουργίας Δημοτικού Ξενώνα Αγίας Ευφημίας».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

20. Συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς στην συνδιοργάνωση του 17ου Πανελληνίου δασολογικού συνεδρίου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος

21. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δ.Ε. Παλικής για το έτος 2015.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

22. Ορισμός μελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Ογανου ( ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς ( αρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

23. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

24. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

25. Σχετικά με κοπή δένδρων στο Δήμο Κεφαλλονιάς .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφαλλονιας στην Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία :
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ CH.LO.E» και καθορισμός ομάδας έργου και λοιπών υπευθύνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης « ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

27. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2014 -έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις