Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς

Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Β.Δ. της 7-11-57, του Ν.Δ. 3895/58, του Ν.Δ. 4111/60, του Ν.727/77, του Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84, του ΠΔ. 84/86, του άρθρ. 127 του Ν. 4249/2014(ΦΕΚ 73 Α΄) και ισχύουν σήμερα και την από26/8/2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΚ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΣΚ), σε εκλογές την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας, στην αίθουσα «Κρασά» από τις 9:00 π.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου, για την ανάδειξη:

Εννέα (9) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και (4) Τακτικών μελών ως και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και (1) Αναπληρωματικού μέλους.
Δύο Τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο Αναπληρωματικών μελών .
Δύο Εκπροσώπων του ΙΣΚ για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014, καταθέτοντας έγγραφη αίτηση στα γραφεία του ΙΣΚ στην οποία να αναφέρουν και το συμβούλιο για το οποίο ενδιαφέρονται. Κατά την αυτή ημερομηνία οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για το έτος 2014.
Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2014 και θα έχουν ανανεωμένη εγγραφή για το έτος 2014.
Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και στο site του ΙΣΚ.
Οι εγγεγραμμένοι αλλοδαποί γιατροί (εκτός Ε.Ε.) δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εκτός αν έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη. Τυχόν παράλειψη άσκησης του εκλογικού δικαιώματος συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο του Ιατρικού Συλλόγου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Η Πρόεδρος                        Η Γραμματέα

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ      ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΣΤΑΜΩ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις