Πως να γλιτώσετε τον ΕΝΦΙΑ! – Το έντυπο της προσφυγής

Μας βάζουν να πληρώσουμε ένα φόρο, που δεν μας λένε πώς τον υπολόγισαν! Στην ουσία συμπληρώνουν για εμάς ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ μια φορολογική δήλωση βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από το Ε9 του καθενός μας.
Όμως, δεν μας γνωστοποιούν αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε, να τα αμφισβητήσουμε ή να επιφυλαχθούμε.
Άρα, τελικά, μας βάζουν να πληρώσουμε στα τυφλά (!) επί μιας φανταστικής αξίας, που όρισαν εκείνοι! Υπολογίζουν βάσει της υψηλότατης αντικειμενικής αξίας, που είναι πολλαπλάσια της εμπορικής! Και άρα, σε πολλές περιπτώσεις, το άθροισμα των φόρων 2-3 ετών ισούται με την αξία του ακινήτου!
Αυτό το κατασκεύασμα δεν είναι νόμος. Είναι ΕΝΦΙΑ – λτης!Είναι αντι-συνταγματικός. Είναι έμμεση δήμευση της περιουσίας μας.
Και για αυτό τον προσβάλλουμε μαζικά…

ΕΝΤΥΠΟ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 63 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
Του …………………….…………………………………………..του………………………………………
κατοίκου……………………………………..…………………………………………….με Α.Φ.Μ. ……………………………. και Δ.Ο.Υ………………………………….……..

ΚΑΤΑ

Της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ που εκδόθηκε επί της δήλωσης φόρου ΕΝΦΙΑ 2014 με αριθμό ________________ με αριθμό ειδοποίησης ________________ και αριθμό χρηματικού καταλόγου ______________________ (τα στοιχεία προκύπτουν από το εκκαθαριστικό).

ΚΑΙ ΚΑΤΑ
Του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………………………………………………………
Επειδή σε ημερομηνία άγνωστη σε εμένα συντέθηκε και υποβλήθηκε για λογαριασμό μου από το Υπουργείο Οικονομικών, μηχανογραφημένη δήλωση ΕΝΦΙΑ η οποία δεν ανταποκρίνεται στη βούλησή μου.
Επειδή τα ακίνητα τα οποία περιγράφονται στην προσβαλλόμενη πράξη φέρουν αξία η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και την οποία δεν αποδέχομαι. Ειδικά:
το ακίνητο που βρίσκεται __________________________________________ με ΑΤΑΚ (αριθμό ταυτότητας ακινήτου) ____________________ φέρεται να έχει αξία σύμφωνα με το εκκαθαριστικό___________________ευρώ
ενώ η πραγματική του αξία είναι_______________________________ ευρώ

το ακίνητο που βρίσκεται __________________________________________ με ΑΤΑΚ (αριθμό ταυτότητας ακινήτου) ____________________ φέρεται να έχει αξία σύμφωνα με το εκκαθαριστικό___________________ευρώ
ενώ η πραγματική του αξία είναι_______________________________ ευρώ
Επειδή μπορώ να αποδείξω την πραγματική αξία του ακινήτου με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, εφόσον μου ζητηθεί από την υπηρεσία σας, αλλιώς επιφυλάσσομαι να αποδείξω την αξία του ακινήτου ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ
Να γίνει εκκαθάριση του κύριου και συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου και όχι επί μιας αξίας της οποίας αγνοώ τον τρόπο υπολογισμού.

…………………./……../201….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

………………………………………
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: http://www.toxwni.gr
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις