Αναλυτικά όλοι οι σύμβουλοι που εκλέχθηκαν στις Τοπικές Κοινότητες Κεφαλονιάς

Αναλυτικά οι σύμβουλοι (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς & Ιθάκης:

Τοπική Κοινότητα Αγίας Ειρήνης

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης:
1) Γιαννάκης Διονύσης – (ψήφοι 46)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης:
1) Μεγαδούκας Γιώργος (ψήφοι 17), 2) Μανέντης Δημήτρης (ψήφοι 5), 3) Ρασσιά Ελένη (ψήφοι 3)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης:
1) Μανέντης Διονύσης (ψήφοι 32)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης:
1) Αγγελάτου Αγγελική (ψήφοι 7), 2) Γιαννάκης Ευάγγελος (ψήφοι 7), 3) Μηλιαρέσης Χρήστος (ψήφοι 1)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης:
1) Τότολος Μιχαήλ (ψήφοι 45)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης:
1) Σταθάτου Στάμω (ψήφοι 17), 2) Γιαννάκης Μιχαήλ (ψήφοι 12), 3) Γιαννάκης Νικόλαος (ψήφοι 8)

Τοπική Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφημίας:
1) Διαμαντής Γιώργος – (ψήφοι 65)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφημίας:
1) Μιχέλης Γεράσιμος (ψήφοι 51), 2) Βελούδου Κατερίνα (ψήφοι 11), 3) Λιοσάτος Παναγιώτης (ψήφοι 8)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφημίας:
1) Ζαφειράτος Παναγής (ψήφοι 70)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφημίας:
1) Βρεττός Παναγιώτης (ψήφοι 36), 2) Σπυράτου-Βαγιωνίτη Αργύρη (ψήφοι 15), 3) Παπαδάτου Κατερίνα (ψήφοι 12)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφημίας:
1) Αλεξάτος Γεράσιμος (ψήφοι 42)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφημίας:
1) Σιτοκωνσταντίνος Χριστογιάννης (ψήφοι 24), 2) Μουστάκη Σωτηρούλα (ψήφοι 23), 3) Παπαδάτου Ευτυχία (ψήφοι 22)

Τοπική Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Θέκλης:
1) Θωμάτος Κωνσταντίνος (ψήφοι 49)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Θέκλης:
1) Μπενάτος-Καλός Ανδρέας (ψήφοι 29)

Τοπική Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου:
1) Μεργιανός Ευάγγελος (ψήφοι 32)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου:
1) Νικολετάτος Διονύσης (ψήφοι 12)

Τοπική Κοινότητα ΑΓΚΩΝΑ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγκώνα:
1) Τουμασάτος Σπύρος (ψήφοι 37)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αγκώνα:
1) Κουλουμπής Παρίσης (ψήφοι 24)

Τοπική Κοινότητα ΑΘΕΡΑ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αθέρα:
1) Κοσμάς ή Κοσμάτος (ψήφοι 47)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αθέρα:
1) Γκιόλμα Μαρία (ψήφοι 0)

Τοπική Κοινότητα ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αντιπάτων Ερίσου:
1) Βανδώρος Γεράσιμος (ψήφοι 24)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αντιπάτων Ερίσου:
1) Κατωπόδη Αθανασία (ψήφοι 14)

Τοπική Κοινότητα ΑΡΓΙΝΙΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αργινίων:
1) Σιλιβέρδης Αλέξανδρος (ψήφοι 13)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αργινίων:
1) Σικιβέρδη Δεσποινούλα (ψήφοι 0)

Τοπική Κοινότητα ΑΣΣΟΥ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Άσσου:
1) Βρυώνης Κυριάκος (ψήφοι 24)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Άσσου:
1) Τσιρώνη Κλεονίκη (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βαλεριάνου:
1) Χιόνης Άθως (ψήφοι 39),

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Βαλεριάνου:
1) Χιόνης Ντέννις-Διονύσης (ψήφοι 32)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βαλεριάνου:
1) Πετράτος Γεράσιμος (ψήφοι 16), Δευτεραίου Αγγελική (ψήφοι 3)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Βαλεριάνου:
1) Αποστολάτου Αντιγόνη (ψήφοι 27)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βαλεριάνου:
1) Χιόνης Παναγιώτης (ψήφοι 13), 2) Μπάλλας Σπύρος (ψήφοι 7), 3) Τσιλιμιδός Νικόλαος (ψήφοι 7)

Τοπική Κοινότητα ΒΑΡΕΟΣ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βαρέος:
1) Βατικιώτη Ελευθερία (ψήφοι 0) (Κατόπιν Κληρώσεως)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Βαρέος:
1) Διακάτος Νεκτάριος (ψήφοι 0)

Τοπική Κοινότητα ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βασιλικάδων:
1) Κονιδάρης Χρυσόστομος (ψήφοι 18)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Βασιλικάδων:
1) Γαλιάτσης Δωκράτης (ψήφοι 17)

Τοπική Κοινότητα ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βλαχάτων:
1) Χαραλαμπάτος Απόστολος (ψήφοι 133),

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Βλαχάτων:
1) Αλεξανδράτου Ελπίδα (ψήφοι 58)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχάτων:
1) Μιχαλάτος Γεράσιμος (ψήφοι 45), 2) Μιχαλάτου Αγγελική (ψήφοι 45)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτικός σύμβουλος Κοινότητας Βλαχάτων:
1) Μιχαλάτος Σωρήρης (ψήφοι 56)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βλαχάτων:
1) Θωμάτος Χαράλαμπος (ψήφοι 16), 2) Χρηστάτος Σπύρος (ψήφοι 12), 3) Μιχαλάτου Ελένη (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΓΡΙΖΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γριζάτων:
1) Φαραντούρη Άννα (ψήφοι 50),

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γριζάτων:
1) Λυμπεράτος Στυλιανός (ψήφοι 25), 2) Κόκκαλης Ηλίας (ψήφοι 10), 3) Μιχαλάτος Παναγής (ψήφοι 6)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτικός σύμβουλος Κοινότητας Γριζάτων:
1) Καλλιβωκάς Ευάγγελος (ψήφοι 56)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Γριζάτων:
1) Κόκκαλης Ηλίας (ψήφοι 15)

Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» του Νίκου Γκισγκίνη:

Τακτικός σύμβουλος Κοινότητας Γριζάτων:
1) Διγαλέτος Γιάννης (ψήφοι 14)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Γριζάτων:
1) Μόσχος Βασίλης (ψήφοι 10), 2) Ρωμανός Νικόλαος (ψήφοι 7), 3) Μιχαλάτος Γεράσιμος (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Δαμουλιανάτων:
1) Ζαφειράτος Ανδρέας (ψήφοι 31)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Δαμουλιανάτων:
1) Θεοφιλάτου Σταματούλα (ψήφοι 3)

Τοπική Κοινότητα ΔΑΥΓΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Δαυγάτων:
1) Βαγγελάτος Σπύρος (ψήφοι 31)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Δαυγάτων:
1) Λουκάτος Γιάννης (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Διβαράτων:
1) Γάσπαρης Αργύρης (ψήφοι 66)

Τακτική σύμβουλος Κοινότητας Διβαράτων:
1) Αντύπα-Κλαουδάτου Δόξα (ψήφοι 28)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Διβαράτων:
1) Ποταμιάνος Αλέξανδρος (ψήφοι 16), 2) Παπαλεξανδράτου Δόξα (ψήφοι 11)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτικός σύμβουλος Κοινότητας Διβαράτων:
1) Τζαννάτος Χρήστος (ψήφοι 63)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Διβαράτων:
1) Ξύγκα Χαρίκλεια (ψήφοι 9), 2) Ρούσσου-Λογαρά Παναγιώτα (ψήφοι 5), Παναγιώτου Νίκη (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων:
1) Γασπαράτος Ευάγγελος (ψήφοι 82)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων:
1) Καλαφάτης Δημήτρης (ψήφοι 74), 2) Τζωρτζάτος Χαράλαμπος (ψήφοι 25), 3) Παπαναστασάτου Ευαγγελία (ψήφοι 19)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων:
1) Φωής Νικόλαος (ψήφοι 50)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων:
1) Τζωρζτάτου Κωνσταντίνα (ψήφοι 17), 2) Καλαφάτη Ασημίνα (ψήφοι 12), 3) Αμπατζόγλου Άγγελος (ψήφοι 12)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων:
1) Τζωρτζάτος Αναστάσιος (ψήφοι 54)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων:
1) Μπαλτσαβιά Λαμπρινή (ψήφοι 30), 2) Μπαλτσαβιάς Ιωσήφ (ψήφοι 23), Λάσκαρη Ζωή (ψήφοι 14)

Τοπική Κοινότητα ΖΟΛΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ζόλων:
1) Απέργης Νίκος (ψήφοι 63)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ζόλων:
1) Βιτσεντζάτος Κωνσταντίνος (ψήφοι 0)

Τοπική Κοινότητα ΘΗΝΙΑΣ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Θηνιάς:
1) Κωνσταντάτος Παναγής (ψήφοι 102)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Θηνιάς:
1) Βαλλιανάτος Γεράσιμος (ψήφοι 16)

Τοπική Κοινότητα ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Καμιναράτων:
1) Μαρούλης Γεράσιμος (ψήφοι 53)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Καμιναράτων:
1) Κούτσης Θεόδωρος (ψήφοι 21)

Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου:
1) Αντωνίου Βασίλειος (ψήφοι 22)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου:
1) Μαγουλάς Γιώργος (ψήφοι 19), 2) Αθανασάτου Μαρία (ψήφοι 3), 3) Μανωλάτου Χριστίνα 1

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου:
1) Σταματελάτου Ειρήνη (ψήφοι 23)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου:
1) Αθανασάτος Βασίλης (ψήφοι 21), 2) Μπάλη Βσιλική (ψήφοι 12), 3) Στεφανάτος Γεράσιμος-Νικόλαος (ψήφοι 10)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου:
1) Μαγουλά Ζαφειρούλα (ψήφοι 15)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καραβάδου:
1) Καραβάς Ευστάθιος-Αναστάσιος (ψήφοι 4), 2) Σταματελάτος Δημήτρης (ψήφοι 0)

Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καραβόμυλου:
1) Μωραΐτης Βασίλης
(ψήφοι 64)

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Καραβόμυλου:
1) Καβαλιεράτος Άγγελος (ψήφοι 32)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καραβόμυλου:
1) Αντωνάτος Αθανάσιος (ψήφοι 7), 2) Στεφανάτου Ελένη (ψήφοι 3)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Καραβόμυλου:
1) Στεφανάτος Γιώργος (ψήφοι 42)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καραβόμυλου:
1) Αντωνάτος Διονύσης (ψήφοι 11), 2) Αντωνάτου Περιστέρα (ψήφοι 10) 3) Καβαλλιεράτου Μαγδαληνή (ψήφοι 7)

Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΥΑΣ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Καρυάς:
1) Κακιάς Γιάννης (ψήφοι 17)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Καρυάς:
1) Διακάτος Χαράλαμπος (ψήφοι 0)

Τοπική Κοινότητα ΚΑΤΩΓΗΣ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κατωγής:
1) Βιττωράτος Πέτρος (ψήφοι 72)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κατωγής:
1) Αντωνέλου Εμιλη (ψήφοι 34), 2) Αντωνέλου Αποστολία-Δήμητρα (ψήφοι 2), 3) Λιβιεράτος Βασίλης (ψήφοι 0)

Συνδυασμός «Ριζοσπάστες Ξανά» του Γεράσιμου Δημητράτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κατωγής:
1) Βιττωράτος Αντώνης (ψήφοι 31)

Αναπληρωματικό σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κατωγής:
1) Δαρβής Δημήτρης (ψήφοι 21)

Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» του Νίκου Γκισγκίνη:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κατωγής:
1) Έρτσος Γιώργος (ψήφοι 30)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κατωγής:
1) Ζερβού Κωνσταντίνα (ψήφοι 14), 2) Βουτσινάς Νικόλαος (ψήφοι 14), 3) Αντωνέλου Μαρία (ψήφοι 12)

Τοπική Κοινότητα ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών:
1) Γελάρδος Λεονίδας (ψήφοι 44)

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών:
1) Καμπίτσης Στυλιανός (ψήφοι 16)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών:
1) Μάσσα Κατερίνα (ψήφοι 12), 2) Στραβοσχίνη Νίκη (ψήφοι 9)

Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» του Νίκου Γκισγκίνη:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών:
1) Αραβαντινός Αντώνης (ψήφοι 17)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών:
1) Λιάρου Σοφία (ψήφοι 13), 2) Γελάρδου Κατερίνα (ψήφοι 9), 3) Πεφάνης Παναγιώτης (ψήφοι 2)

Τοπική Κοινότητα ΚΟΘΡΕΑ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κοθρέα:
1) Βρυώνης Κωνσταντίνος (ψήφοι 16)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κοθρέα:
1) Βρυώνης Χρήστος (ψήφοι 5)

Τοπική Κοινότητα ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κομιτάτων:
1) Παπαθεοδωράτου Ελισάβετ (ψήφοι 33)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κομιτάτων:
1) Κοκολάτος Γεώργιος (ψήφοι 22)

Τοπική Κοινότητα ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κοντογενάδας:
1) Γερολυμάτος Χαράλαμπος (ψήφοι 30)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κοντογενάδας:
1) Λαζαράτου Ειρήνη (ψήφοι 5)

Τοπική Κοινότητα ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» του Νίκου Γκισγκίνη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κουβαλάτων:
1) Νεραντζίνης Γιώργος (ψήφοι 43)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κουβαλάτων:
1) Μαντζουράτος Χαράλαμπος (ψήφοι 8)

Τοπική Κοινότητα ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κουρουκλάτων:
1) Παπαδάτος Πάρις (ψήφοι 9)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κουρουκλάτων:
1) Καπλανίδη Ελένη (ψήφοι 7)

Τοπική Κοινότητα ΛΑΚΗΘΡΑΣ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Λακήθρας:
1) Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος (ψήφοι 33)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λακήθρας:
1) Παπαθερόπουλος Διονύσης (ψήφοι 9), Μάλια-Τουμαζάτου Γεωργία (ψήφοι 0), 3) Καμπίτσης Γιώργος (ψήφοι 0)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λακήθρας:
1) Κωνσταντάτος Γιάννης (ψήφοι 90)

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Λακήθρας:
1) Σκλάβος Γιώργος (ψήφοι 24)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λακήθρας:
1) Βινιέρης Παναγής (ψήφοι 13), 2) Γεωργάτου Αναστασία (ψήφοι 3)

Τοπική Κοινότητα ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ριζοσπάστες Ξανά» του Γεράσιμου Δημητράτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Λουρδάτων:
1) Μαγουλάς Χρήστος (ψήφοι 42)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Λουρδάτων:
1) Πετρούτσος Ευάγγελος (ψήφοι 7)

Τοπική Κοινότητα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μακρυώτικων:
1) Αλυσανδράτου Μυρτώ (ψήφοι 77)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μακρυώτικων:
1) Μποφυλάτου Δωροθέα (ψήφοι 8), 2) Τζαννάτος Γεράσιμος (ψήφοι 7) 3) Ποταμιάνου Κυριακή 2

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μακρυώτικων:
1) Βασιλοπούλου Θεώνη (ψήφοι 18) ή Μπερδρεμπές Νικόλαος (ψήφοι 18)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μακρυώτικων:
1) Φάντη Δήμητρα (ψήφοι 15), 2) Βασιλόπουλος Αλέξης (ψήφοι 8)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μακρυώτικων:
1) Αλυσανδράτος Διονύσης
(ψήφοι 48)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μακρυώτικων:
1) Σταμούλης Βασίλης (ψήφοι 24), 2) Δίπλας Γεράσιμος (ψήφοι 21), 3) Μπερδεμπέ Σοφία (ψήφοι 19)

Τοπική Κοινότητα ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μακρόπουλου:
1) Αθανασίου Ευθύμιος
(ψήφοι 26)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μακρόπουλου:
1) Παπαδάτος Ηλίας (ψήφοι 22), 2) Γεωργάτος Νικόλαος (ψήφοι 2) 3) Πολλάτου Σταματία 1

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μακρόπουλου:
1) Παντελείος Διονύσης (ψήφοι 32)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μακρόπουλου:
1) Κωνσταντάτος Γεράσιμος (ψήφοι 8), 2) Παπαδάτου Αναστασία (ψήφοι 5), 3) Δούμας Σπύρος (ψήφοι 2)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μακρόπουλου:
1) Παγουλάτου Ευγενία (ψήφοι 12)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μακρόπουλου:
1) Παντελείος Κωνσταντίνος (ψήφοι 8), 2) Μουσμούτης Ευαγγελινός (ψήφοι 3), 3) Αρμόδωρου Βασιλική (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΜΑΥΡΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαυράτων:
1) Χαρεράς Αλκιβιάδης (ψήφοι 21)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μαυράτων:
1) Φωκάς Γεράσιμος (ψήφοι 13)

Τοπική Κοινότητα ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεσοβουνίων:
1) Θωμάς Γεράσιμος (ψήφοι 36)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μεσοβουνίων:
1) Παλιογιάννης Παναγιώτης (ψήφοι 16)

Τοπική Κοινότητα ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μεταξάτων:
1) Γιαννακοπούλου-Κεκάτου Άννα (ψήφοι 24)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μεταξάτων:
1) Στραβόλαιμος Γιώργος (ψήφοι 8), 2) Βινιέρη – Τσαμαλέ Γκλέντα – Νικολέτα Χαμιλέτ (ψήφοι 7), 3) Κεκάτου Καλή (ψήφοι 4)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μεταξάτων:
1) Μοσχόπουλος Ευάγγελος (ψήφοι 48)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μεταξάτων:
1) Καπετανάκη Ρωξάνη (ψήφοι 13), 2) Μακρής-Καπατσώρης Παναγής (ψήφοι 9), 3) Ποταμιάνος Διονύσης (ψήφοι 7)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεταξάτων:
1) Αυγουστάτος Αντώνης (ψήφοι 63)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μεταξάτων:
1) Μανωλάτος Σπύρος (ψήφοι 29), 2) Κουγιανός Γεράσιμος (ψήφοι 12), 3) Κοκόση Ελλάς (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μονοπολάτων:
1) Θεοδοράτος Χρήστος (ψήφοι 54)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μονοπολάτων:
1) Γερολυμάτος Χαράλαμπος (ψήφοι 9)

Τοπική Κοινότητα ΜΟΥΣΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μουσάτων:
1) Καλλιβωκάς Θεόδωρος (ψήφοι 45)

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μουσάτων:
1) Μινέτου Μαρίνα (ψήφοι 11)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μουσάτων:
1) Καρλής Κωνσταντίνος (ψήφοι 8), 2) Γεωργόπουλος Γιώργος (ψήφοι 5)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Μουσάτων:
1) Κωνσταντάτος Διονύσης (ψήφοι 23)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μουσάτων:
1) Μινέτου Μελίνα (ψήφοι 12), 2) Μινέτος Δημήτρης (ψήφοι 4), 3) Κωτάκης Στέφανος (ψήφοι 1)

Τοπική Κοινότητα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου:
1) Σακκάτος Ευάγγελος (ψήφοι 12)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου:
1) Σακκάτος Ηλίας (ψήφοι 3)

Τοπική Κοινότητα ΝΥΦΙΟΥ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Νυφίου:
1) Βανδώρος Σπύρος (ψήφοι 20)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Νυφίου:
1) Λαμπριάδη Αλεξάνδρα (ψήφοι 6)

Τοπική Κοινότητα ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ξενόπουλου:
1) Κόκλανος Γιάννης (ψήφοι 66)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ξενόπουλου:
1) Σέκουλιτς Ντραγκάνα (ψήφοι 8)

Τοπική Κοινότητα ΟΜΑΛΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ομαλών:
1) Κουταβάς Διονύσης
(ψήφοι 105)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ομαλών:
1) Τσακαρισιάνος Σταύρος (ψήφοι 48), 2) Μινέτος Ευθύμιος (ψήφοι 42), 3) Καψοκαβάδη Μαρία 35

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ομαλών:
1) Βαλλιανάτος Γιώργος (ψήφοι 73)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ομαλών:
1) Νεοφύτου Αμαλία (ψήφοι 39), 2) Κακαρούμπας Άγγελος (ψήφοι 19), 3) Αποστολάτος Ηλίας (ψήφοι 15)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ομαλών:
1) Φωτεινάτος Μαρίνος (ψήφοι 60)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ομαλών:
1) Μαραβέγιας Αντώνης (ψήφοι 48), 2) Μπαζίγου Κατερίνα (ψήφοι 46), 3) Γαλιατσάτος Γεράσιμος (ψήφοι 16)

Τοπική Κοινότητα ΠΑΣΤΡΑΣ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πάστρας:
1) Φουρνιώτης Γεράσιμος (ψήφοι 70)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Πάστρας:
1) Παντούλης Νικόλαος (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πατρικάτων:
1) Ποδάρας Γεράσιμος (ψήφοι 25)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Πατρικάτων:
1) Παπαδάτος Ευάγγλεος (ψήφοι 19)

Τοπική Κοινότητα ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Περατάτων:
1) Αναγνωστόπουλος Δημήτρης (ψήφοι 33)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Περατάτων:
1) Φραγκισκάτου Ανδριανή-Βασιλική (ψήφοι 29), 2) Βασσάλας Σπύρος (ψήφοι 13), 3) Καναλλάτος Νικόλαος (ψήφοι 4)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Περατάτων:
1) Παπαδάτος Ανδρέας (ψήφοι 33)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Περατάτων:
1) Κόμητας Δημήτρης (ψήφοι 28), 2) Ντούνης Ευάγγελος (ψήφοι 21), 3) Μωραΐτη Μαρία (ψήφοι 11)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Περατάτων:
1) Βανδώρου Μαρία (ψήφοι 26)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Περατάτων:
1) Τρωϊάνος Γεράσιμος (ψήφοι 20), 2) Βινιεράτος Σπύρος (ψήφοι 10)

Τοπική Κοινότητα ΠΕΣΑΔΑΣ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πεσάδας:
1) Μώρου-Δόριζα Διονυσία (ψήφοι 40)

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Πεσάδας:
1) Χαρτουλιάρη Ευτυχία (ψήφοι 33)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πεσάδας:
1) Δόριζας Παναγής (ψήφοι 30), 2) Μπελίτσης Παναγής (ψήφοι 25)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Πεσάδας:
1) Μαραβέγια Ευαγγελία (ψήφοι 13)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πεσάδας:
1) Δόριζας Νικόλαος (ψήφοι 11), 2) Ιωάννου Σταύρος (ψήφοι 7)

Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΓΙΑΣ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς:
1) Χαϊδεμένος Νικόλαος (ψήφοι 17)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς:
1) Χαλικιάς Παναγής (ψήφοι 13)

Τοπική Κοινότητα ΠΟΥΛΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πουλάτων:
1) Τουλάτος Γεράσιμος (ψήφοι 42)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Πουλάτων:
1) Βουτσινάς Νικόλαος (ψήφοι 18)

Τοπική Κοινότητα ΠΥΡΓΙΟΥ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πυργίου:
1) Σταματελάτος Διονύσης (ψήφοι 71)

Τακτικός σύμβουλος Κοινότητας Πυργίου:
1) Σταματελάτος Νικόλαος (ψήφοι 42)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πυργίου:
1) Πουλάτου Μαριάνθη (Ανθούλα) (ψήφοι 11), 2) Χονδρομάρας Χρήστος (ψήφοι 8)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Κοινότητας Πυργίου:
1) Φιλιππάτος Διονύσης (ψήφοι 31)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πυργίου:
1) Κακαρούμπας Θεοχάρης (ψήφοι 14), 2) Λυμπεράτος Κυριάκος (ψήφοι 9), 3) Σταματελάτου Βασιλική (ψήφοι 6)

Τοπική Κοινότητα ΡΥΦΙΟΥ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ρυφίου:
1) Γιακουμάτος Παντελής (ψήφοι 21)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ρυφίου:
1) Παπαδάτου Κατερίνα (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Σβορωνάτων:
1) Παπαϊωάννου Θεόδωρος (ψήφοι 28)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σβορωνάτων:
1) Κατσαρός Διονύσης (ψήφοι 16), 2) Ραυτοπούλου Σταματούλα (ψήφοι 12), 3) Γαλιατσάτος Νικόλαος (ψήφοι 11)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σβορωνάτων:
1) Φριαγκιάς Θεόφραστος (ψήφοι 27)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σβορωνάτων:
1) Αυγουστάτου Εθνεγερσία (ψήφοι 24), 2) Σβορώνος Παναγής (ψήφοι 18), 3) Πολυκαλάς Σταύρος (ψήφοι 15)

Συνδυασμός «Ριζοσπάστες Ξανά» του Γεράσιμου Δημητράτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Σβορωνάτων:
1) Πούλος Παναγής (ψήφοι 78)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σβορωνάτων:
1) Γαλιατσάτος Σπύρος (ψήφοι 13)

Τοπική Κοινότητα ΣΚΙΝΕΩΣ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σκινέως:
1) Ρεπούση Ελένη (ψήφοι 37)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Σκινέως:
1) Μαντζουράτος Παναγής (ψήφοι 28)

Τοπική Κοινότητα ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Σουλλάρων:
1) Αντύπας Αντώνης (ψήφοι 19)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σουλλάρων:
1) Γρηγοράτος Ελευθέριος (ψήφοι 16), 2) Τσίκλη Άννα (ψήφοι 5), 3) Σπυράτος Νεκτάριος (ψήφοι 3)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σουλλάρων:
1) Μενέγος Σταύρος (ψήφοι 21)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σουλλάρων:
1) Συνοδινός-Βαλλιάνος Δημήτρης (ψήφοι 20), 2) Αδειλίνη Λάμπρω (ψήφοι 2), 3) Αραβαντινού Κουτσούβη Άννα (ψήφοι 0)

Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» του Νίκου Γκισγκίνη:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Σουλλάρων:
1) Μαγδαληνός Διονύσης (ψήφοι 23)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σουλλάρων:
1) Συνοδινού Κατερίνα (ψήφοι 11), 2) Πυλαρινός-Θεοδωράτος Αντώνης (ψήφοι 7), 3) Συνοδινός-Βαλλιάνος Βαλλιάνος (ψήφοι 0)

Τοπική Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιών:
1) Δίλαλος Αντώνης (ψήφοι 24)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιών:
1) Καρατζά Αγγελική (ψήφοι 7), 2) Τουμάση Ρόζα (ψήφοι 4), 3) Κανελλοπούλου Τάνια (ψήφοι 1)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιών:
1) Μαφρέδας Μιχαήλ (ψήφοι 176)

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιών:
1) Μεσσολωράς Κωνσταντίνος (ψήφοι 10)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιών:
1) Λυκιαρδοπούλου Ευγενία (ψήφοι 8), 2) Φραγκόπουλος Σπυρίδων (ψήφοι 3)

Τοπική Κοινότητα ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων:
1) Ζαμπέλη Μαρία (ψήφοι 39)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων:
1) Καμπανού Ευανθία (ψήφοι 16), 2) Αρβανίτη Πηνελόπη (ψήφοι 2), 3) Γιανόπουλος Γιάννης (ψήφοι 0)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων:
1) Χρυσάφης Παναγιώτης (ψήφοι 29)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων:
1) Ανδρεάδης Παναγιώτης (ψήφοι 12), 2) Θωμάς Δημήτριος (ψήφοι 5), 3) Γιαννόπουλος Νικόλαος (ψήφοι 3)

Συνδυασμός «Ριζοσπάστες Ξανά» του Γεράσιμου Δημητράτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων:
1) Βασιλάτος Γεράσιμος (ψήφοι 7)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τουλιάτων:
1) Καββαδίας Γεράσιμος (ψήφοι 0), 2) Γκιολμά Αντιγόνη (ψήφοι 0)

Τοπική Κοινότητα ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Τρωιανάτων:
1) Θεοδωρακάτος Ανδρέας (ψήφοι 32)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Τρωιανάτων:
1) Δελακάς Γεράσιμος (ψήφοι 8)
(Κατόπιν Κληρώσεως)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Τρωιανάτων:
1) Λιονάτος Σπύρος

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Τρωιανάτων:
1) Χριστοφοράτος Λουκάς

 

Τοπική Κοινότητα ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Φαβατάτων:
1) Λυκούδη Κατερίνα (ψήφοι 37)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φαβατάτων:
1) Δρακονταειδής Μαρίνος (ψήφοι 17)

Τοπική Κοινότητα Φάρσων

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ενωμένη Τετράπολη» Αλέκου Καλαφάτη:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Φάρσων:
1) Βουτσινάς Βασίλης (ψήφοι 36)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φάρσων:
1) Πανταζή-Βουτσινά Σοφία (ψήφοι 28)

Τοπική Κοινότητα ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου:
1) Κοντογούρη Ευαγγελία (ψήφοι 51)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου:
1) Παλικισιάνος Διονύσης (ψήφοι 11), 2) Κατσαμπίσης Σπύρος (ψήφοι 8)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου:
1) Δενδρινός Πολυχρόνης (ψήφοι 68)

Τακτική σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου:
1) Σουπιωνά Ροδαμάνθη (ψήφοι 13)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου:
1) Αντύπα Ελένη-Χριστίνα (ψήφοι 11), 2) Παπαλεξάτος Γρηγόριος (ψήφοι 4)

Τοπική Κοινότητα ΧΑΒΔΑΤΩΝ

(3 έδρες)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων:
1) Μουρελάτος Γεράσιμος (ψήφοι 79),

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων:
1) Μουρελάτος Ανδρέας (ψήφοι 20)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων:
1) Διονυσάτου Νίκη (ψήφοι 15), Μουρελάτος Γιάννης (ψήφοι 15)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Τακτικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων:
1) Μουρελάτος Γιώργος (ψήφοι 42)

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων:
1) Μουρελάτος Μάριος (ψήφοι 16), 2) Μουρελάτου Βασιλική-Μαρία (ψήφοι 6), 3) Τάντου Έρρικα (ψήφοι 6)

Τοπική Κοινότητα ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ισχυρή Κεφαλονιά» του Αλέξανδρου Παρίση:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Χαβριάτων:
1) Μοσχόπουλος Αναστάσιος (ψήφοι 64)

Αναπληρωματική σύμβουλος Τοπικής ΚοινότηταςΧαβριάτων:
1) Μοσχοπούλου Καλλιόπη (Πόπη) (ψήφοι 16)

Τοπική Κοινότητα ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αντιπάτων Χαλιωτάτων:
1) Δευτεραίος Γεράσιμος (ψήφοι 39)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αντιπάτων Χαλιωτάτων:
1) Βασιλιάς Δημήτρης (ψήφοι 8)

Τοπική Κοινότητα ΧΙΟΝΑΤΩΝ

(1 έδρα)

Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά» Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αντιπάτων Χιονάτων:
1) Κουτρουκόης Φώτης (ψήφοι 38)

Αναπληρωματικός σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αντιπάτων Χιονάτων:
1) Κολαΐτης Διονύσης (ψήφοι 10)
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις