«Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2014»

Ανακοινώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2014 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος 24/9-20/10/1958 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.1080/80.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την υποβολή των αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2014.
Για πληρέστερη ενημέρωση, σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.).
Άρθρο 285
Ενημερότητα οφειλών
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (σύμφωνα με υπόδειγμα της υπηρεσίας)
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
3. Δημοτική Ενημερότητα
4. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής
5. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις