Ανοιχτή Επιστολή προς Γονείς – Μαθητές

• Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου να εξεταστούν όπως και τα προηγούμενα χρόνια με θέματα που θα βάλει ο διδάσκοντας και όχι με βάση την τράπεζα θεμάτων.
• Οι μαθητές όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εξεταστούν σ’ αυτά που έχουν διδαχθεί και όχι σε αυτά που θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί.
• Όχι στο «νέο σχολείο» της αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αγαπητοί γονείς,
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας επιμένουν στην απαράδεκτη, αντιεκπαιδευτική και αντιπαιδαγωγική απόφασή τους να εφαρμόσει το νέο νόμο για το Λύκειο (Ν. 4186/2013), που, ανάμεσα στ’ άλλα, προβλέπει πανελλαδικού τύπου εξετάσεις από εφέτος στην Α΄ Λυκείου και αξιοποίηση της λεγόμενης «Τράπεζας Θεμάτων» για τον προσδιορισμό θεμάτων των εξετάσεων αυτών. Η ΕΛΜΕ-ΚΙ, η Ένωση Γονέων Κεφαλονιάς όπως άλλωστε και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) αλλά και όλο το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχουν προειδοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. οι καπιταλιστές και το πολιτικό τους προσωπικό, υπονομεύουν το δικαίωμα σε ενιαία μόρφωση για όλα τα παιδιά και ευθυγραμμίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα με κριτήριο τις ανάγκες των επιχειρήσεων για ευέλικτο – φθηνό – δια βίου καταρτιζόμενο εργατικό δυναμικό. Μέσα από τη στρατηγική για την παιδεία που υλοποιούν χρόνια τώρα, από τη συνθήκη του Μάαστριχτ και τη «λευκή βίβλο» της δεκαετίας του ’90 περάσαμε στο «νέο σχολείο», με μοχλό διαρκείς νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων, φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατών, μονοκομματικών και δικομματικών ή πολυκομματικών.
Οι συνέπειες για τους μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου, θα είναι:
• ενίσχυση της λειτουργίας των σχολείων με επιχειρηματικά κριτήρια, διαφοροποιημένα προγράμματα, χρηματοδότηση από τους γονείς και κατηγοριοποίηση,
• αύξηση των ταξικών φραγμών και βίαιη εξώθηση των μαθητών και μαθητριών στην πρόωρη άτυπη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και στην απλήρωτη και εκμεταλλευτική μαθητεία,
• ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου,
• πιο μεγάλο χάσμα το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης,
• πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση μόνο για λίγους και εκλεκτούς, με μεγαλύτερη ιδεολογική χειραγώγηση.
Όπως σωστά τονίζει η ΑΣΓΜΕ, ιδίως οι πανελλαδικού χαρακτήρα προαγωγικές εξετάσεις και στις τρεις τάξεις των ΓΕΛ – ΕΠΑΛ από τράπεζα θεμάτων:
• δένουν πλήρως το Λύκειο στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετατρέπεται σε εξεταστικό κέντρο,
• έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα και θα στρέφουν την πλειοψηφία των μαθητών στην ψευτο-κατάρτιση,
• είναι η χαρά των φροντιστηρίων που θα καθιερωθούν από όλο και πιο μικρή ηλικία.
Η κατάργηση του νόμου 4186/13 αποτέλεσε, ως λογικό επακόλουθο, αίτημα των σωματείων και των συλλόγων που με συνέπεια αντιπαλεύουν το μορφωτικό καιάδα της ΕΕ για τη μεγάλη μάζα των μαθητών. Ήταν προμετωπίδα σε όλες τις κινητοποιήσεις στο Νομό ακόμη και στις δύσκολες στιγμές του σεισμού. Δεν το θυμηθήκαμε τώρα, λίγο πριν την υλοποίηση των εξετάσεων. Προειδοποιήσαμε για τις συνέπειες λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων και συνυπογράψαμε το πανελλαδικό κείμενο της ΑΣΓΜΕ. Είναι δεδομένο ότι θα επηρεαστεί αρνητικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Το Λύκειο θα υποταγεί στο κυνήγι των «σωστών», προκαθορισμένων απαντήσεων και όχι στην κριτική προσέγγιση και εμβάθυνση της γνώσης. Η τάξη των παράσιτων, των καπιταλιστών, που κυριαρχεί στην οικονομία αυτή την προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα επιδιώκει. Οι μαθητές μας δεν θα παρακινούνται να γίνουν μορφωμένοι και κριτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, αλλά «παπαγάλοι» προκατασκευασμένων απαντήσεων, προκειμένου να χειραγωγούνται και να ευθυγραμμίζονται με τις νέες απαιτήσεις. Δίπλα και μαζί με τις εξετάσεις θα κρίνονται στο κατά πόσο εμπεδώνουν αρχές όπως η επιχειρηματικότητα, η ευρωπαϊκή ιδέα κοκ.
Τονίζουμε ότι η διδακτέα ύλη έχει προσδιοριστεί τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την έκτασή της, με τέτοιο τρόπο ώστε να μη βγαίνει από το ενιαίο σήμερα βιβλίο. Επιδιώκουν, μέσα από το δήθεν χτύπημα της αποστήθισης «από την τάδε παράγραφο μέχρι την άλλη» (που οι ίδιες δυνάμεις είχαν προωθήσει μέχρι σήμερα), να περάσουν στο ξεχωριστό εγχειρίδιο ανά σχολείο. Αφού η ύλη δεν καλύπτεται, οι ιδιώτες σχολάρχες και οι εκδοτικοί οίκοι θα φροντίσουν να παράγουν το υλικό που θα υποκαταστήσει το σχολικό βιβλίο. Είναι ενδεικτικό ότι σε ορισμένα μαθήματα η κάλυψη της ύλης απαιτεί δύο σχολικές χρονιές αντί για μία.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τονίζουμε ότι η εμμονή στην ίδρυση και λειτουργία μιας «Τράπεζας Θεμάτων», και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις, μόνο και μόνο για να φανεί ότι τηρείται ο προβλεπόμενος προγραμματισμός, μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει το άγχος και την αβεβαιότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, με δεδομένο μάλιστα ότι ο βαθμός προαγωγής των μαθητών της Α΄ Λυκείου θα συνυπολογίζεται στην εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Σοβαρότατα προβλήματα δημιουργεί και το νέο σύστημα προαγωγής από τάξη σε τάξη, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που θέτει. Αν εφαρμοστεί, θα εκτινάξει τη σχολική αποτυχία και τη μαθητική διαρροή από το Λύκειο σε πολύ υψηλά ποσοστά.
Επισημαίνουμε, επίσης, τα σοβαρά κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, και ειδικά στο ΕΠΑΛ Αργοστολίου μετά τις διαθεσιμότητες των δύο εκπαιδευτικών του τομέα υγείας. Αυτά έχουν οδηγήσει σε ύλη που δεν έχει ουσιαστικά καλυφθεί στο ΕΠΑΛ ενώ υπάρχουν και σχολεία που δεν έχουν έρθει καθόλου καθηγητές (πχ στο ΓΕΛ Πάστρας για τρίτη χρονιά δεν υπάρχει καθηγητής Γερμανικών και οι μαθητές στο τέλος δηλώνονται, βάσει σχετικών οδηγιών, ως «απαλλαγή» στο σύστημα προκειμένου να βγουν τα απολυτήρια!!!!!).
Το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιώντας κατά γράμμα την πολιτική του ευρωμονόδρομου και τη σύγχρονη καπιταλιστική αντίληψη για την εκπαίδευση, υλοποιεί το νέο σχολείο. Μαζί με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων (για το πόσο ανταγωνιστικές είναι και το πόσο επιχειρηματικά λειτουργούν) και σαν πλευρά της, η κυβέρνηση υλοποιεί ένα βασικό κριτήριο – την ενιαιοποίηση των αποτελεσμάτων βάσει κοινών θεμάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί στη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Θα αποδώσει τα χαμηλότερα αποτελέσματα των εργατικών περιοχών, των περιφερειακών σχολείων κλπ στο κακό εκπαιδευτικό έργο και θα πει ότι είναι ασύμφορη η συνέχιση της λειτουργίας τους. Αυτό έκαναν οι ποικιλόχρωμες αστικές κυβερνήσεις και στο εξωτερικό. Θα τιμωρήσει δηλαδή τα παιδιά των εργαζομένων με κλείσιμο και συγχωνεύσεις των σχολείων τους!!! Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε τελικά τις διαδικασίες της προκήρυξης για τη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων μέσω του ΕΣΠΑ και ανάθεσε το έργο στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διαθέτοντας 1.570.000 ευρώ για «ειδικούς και επιτροπές»!! Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε δαπάνη για πρόσληψη πάνω από 1.000 αναπληρωτών, με τους οποίους θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών κενών των σχολείων.
Οι αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων, αλλά για την υλοποίηση των αντιδραστικών και αντιεκπαιδευτικών αλλαγών που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΟΣΑ, με εργαλείο των κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αυτά τα μέτρα αποτελούν το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων και τελικά για τη δημιουργία σχολείων διαφορετικών επιπέδων και ταχυτήτων.
Καλούμε τους γονείς, τους μαθητές και μαθήτριες, όσους έχουν συμφέρον από τη διεκδίκηση του δικαιώματος σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, με παροχή υψηλού επιπέδου ενιαίας γενικής βασικής μόρφωσης για όλα τα παιδιά, να διεκδικήσουν να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και να ακυρωθεί άμεσα.
• Απαιτούμε να καταργηθεί ο Νόμος 4186/13 για την αναδιάρθρωση του Λυκείου και της ΤΕΕ και να μην εφαρμοστεί εφέτος στην Α΄ τάξη Λυκείου.
• Λέμε «όχι» στο σχολείο της αγοράς και της ΕΕ, στην πρόωρη κατάρτιση και την μαθητεία μετά το γυμνάσιο.
• Διεκδικούμε Ενιαίο 12χρονο Αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σχολείο, αντίστοιχο με τις ανάγκες και τα οράματα της νεολαίας και του λαού μας.
• Η επαγγελματική εκπαίδευση να ξεκινά μετά το Ενιαίο Δωδεκάχρονο είτε ως ανώτατη είτε μέσα από επαγγελματικές σχολές.
Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματικές σχολές:
Να είναι ενταγμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα (όχι σαν τα αδιαβάθμητα ΙΕΚ-ΚΕΚ κ.λπ.). Να δίνουν πτυχίο με επαγγελματική επάρκεια (ειδίκευση για ολοκληρωμένη άσκηση επαγγέλματος). Να μη χρειάζεται ο απόφοιτός τους να περάσει από καμιά άλλη πιστοποίηση, που αμφισβητεί κι απαξιώνει το πτυχίο και τις σπουδές του. Ο εκπαιδευτικός έτσι δεν θα δυσκολεύεται να κάνει το μάθημά του, όπως σήμερα, αφού οι μαθητές έχοντας αποχτήσει γερές βάσεις γενικής παιδείας θα κατανοούν, θα συμμετέχουν στη διδασκαλία, στο εργαστήριο κ.α.
• Άμεσα απαιτούμε να ξαναλειτουργήσουν αμέσως οι τομείς και ειδικότητες που καταργήθηκαν στη Δημόσια ΤΕΕ και να επανέλθουν στη θέση τους όλοι οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε αυτές και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν.
Κανένας μαθητής και κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει.

Αργοστόλι 7 Μάη 2014
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ
Ο Πρόεδρος

Γεωργόπουλος Διονύσης
Ο Οργανωτικός Γραμματέας

Βάρσος Δημήτρης
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις