Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 7 Απριλίου, στο Θέατρο Αργοστολίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» τις 07 Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την συνένωση των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 250370806022, 250370805018 250370806014 (τμήμα) & ΚΑΕΚ 25037ΕΚ00073 (τμήμα ειδικής έκτασης) , ιδιοκτησίας πρώην Δ. Παλικής στη θέση του γηπέδου Αγίου Αντωνίου Δ.Ε. Παλικής και επανεντοπισμό του γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 250370806002 ιδιοκτησίας Ελευθερίας Ιωαννίδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο».
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: « Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχ/των και επιβατικών αυτοκινήτων Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: « Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

4. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για το έργο : « ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΠΟΡΟΥ»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

5. Αποδοχή της απόφασης 2ης τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο:
« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

6. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: « Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού καταστήματος επί της Πλατείας Βαλλιάνου».
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

7. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: « Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

8. Έγκριση της αρ.79/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

9. Καθορισμός τέλους χρήσης των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014 ( αρίθμ. 84/2014 απόφ. Οικον. Επιτροπής ).
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

10. Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2013.
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

11. Έγκριση κανονισμού διαχείρισης – Κατανομής δημοτικών βοσκοτόπων Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2014.
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

12. Λήψη απόφασης σε αίτηση εξώδικου Συμβιβασμού ( αρ. αποφ 27/14 Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

13. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις