Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Κεφαλλονιάς ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας στους εκμεταλλευτές όμορων του αιγιαλού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κέντρων αναψυχής παρατείνεται μέχρι τις 19-03-2014. Η αίτηση των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,
2. Δημοτική ενημερότητα,
3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης ΑΦΜ,
4. Υπεύθυνη δήλωση τιμών θεωρημένη από τον ΕΟΤ (για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει).
Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρία πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).
Επισημαίνεται ότι στα τμήματα που θα παραχωρηθούν με τη διαδικασία της απευθείας παραχώρησης δύναται να τοποθετηθεί αρθρωτό ξύλίνο δάπεδο σε ποσοστό επιφανείας 50% της μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το επιτρέπει. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό αντάλλαγμα χρήσης προσαυξάνεται κατά 20%.
Σε περίπτωση που μέχρι τις 14-03-2014 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η οποία είναι αποκλειστική δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για απευθείας παραχώρηση.
Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο πρωτόκολλο της έδρας του Δήμου στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
για θέματα αιγιαλού-παραλίας
Δημοτικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις