Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων στον ιδιωτικό τομέα

Ξεκινά, αύριο, Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, το νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που αφορά στην πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας από 30 έως 66 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η επιδότηση θα είναι ύψους 450 ευρώ μηνιαίως και διάρκειας 12 μηνών, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 54 εκ. ευρώ.

Ο μισθός των επιτυχόντων του Προγράμματος ορίζεται περίπου στα 450 ευρώ.

Η επιχείρηση θα επιδοτείται με 18 ευρώ, ημερησίως, και για διάστημα 25 ημερών, δηλαδή κάθε μήνα με 450 ευρώ για κάθε άνεργο που θα προσλάβει.
Επισημαίνεται ότι, η επιδότηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους και δεν είναι η τελική αμοιβή για τον εργαζόμενο, η οποία διαμορφώνεται με βάση τα όσα προβλέπει η Εργασιακή και Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χωρίς να δεσμεύονται ότι θα πρέπει να επιλέξουν τον άνεργο που θα τους υποδείξει ο ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν άνεργοι που έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και είναι ηλικίας από 30 έως 66 ετών.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο:

– είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας,

– είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή / και δευτερεύουσα),

– είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση και

– είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα

1. Οι προς επιδότηση επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Επιχειρήσεις, που κατά τη διάρκεια του τριμήνου και πριν από την υποβολή της αίτησης έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν, με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

3. Αν μία επιχείρηση προσλάβει άνεργο και μειώσει το προσωπικό της, θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, διαφορετικά θα χάσει το τμήμα της επιδότησης που αντιστοιχεί στις θέσεις εργασίας που μείωσε.

Στο Πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν:

– Δημόσιες επιχειρήσεις.

– Νυχτερινά κέντρα.

– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (Security).

– Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (Telemarketing).

– Εποχικές επιχειρήσεις.

– Επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία τους στο εξωτερικό.

– Εξωχώριες εταιρείες (Offshore).

– ΚΤΕΛ.

– Σύλλογοι και Σωματεία, που δεν ασκούν επιχειρηματική – οικονομική δραστηριότητα.

– Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (λογιστές, ασφαλιστές, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.), εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό εκτός της έδρας τους.

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αλιείας και της παραγωγής Γεωργικών προϊόντων, καθώς και όσες ασχολούνται με τη Μεταπώληση προϊόντων σε εμπόρους.

– Επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από Κρατικές ενισχύσεις.

– Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, υπό τον όρο ότι, θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν από τη μεταβίβαση ή την αλλαγή της νομικής μορφής τους.

– Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται «προβληματικές».

Δεν είναι δυνατή η πρόσληψη ανέργων σε επιχείρηση στην οποία είχε απασχοληθεί τον προηγούμενο χρόνο, ακόμη και αν η επιχείρηση έχει αλλάξει νομική μορφή όταν υποβάλλει το αίτημα.

Τέλος, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη με επιδότηση για άτομα που θα απασχοληθούν σε νυχτερινές βάρδιες (22.00 – 06.00).

ΠΗΓΗ epoli.gr
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις