Πίσω στο Δημόσιο οι Δημοσίοι Υπαλλήλοι με προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Έγγραφο για την επαναφορά και αποκατάσταση των Δημοσίων Υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε καθεστώς «προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας», μετά την απόφαση του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 33 του σχετικού νόμου (Ν. 4024/2011), διαβίβασε στη Βουλή, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Υπουργός δείχνει ουσιαστικά στην κατεύθυνση της πλήρους συμμόρφωσης της Διοίκησης με την απόφαση του ΣτΕ.

Το έγγραφο του κ. Μητσοτάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από Ερώτηση που είχαν καταθέσει οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Δημήτρης Στρατούλης και Αλέξης Μητρόπουλος, με την οποία καλούσαν τον αρμόδιο Υπουργό Δ.Μ.Η.Δ. να εξηγήσει «με ποιον τρόπο θα γίνει η εργασιακή, μισθολογική και υπαλληλική αποκατάσταση των υπαλλήλων που έχουν θιγεί από το αντισυνταγματικό καθεστώς της εφεδρείας – προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και, επίσης, με ποιον τρόπο θα υπάρξει η οικονομική τους αποκατάσταση με την καταβολή αναδρομικών αποδοχών που είχαν περικοπεί, με βάση τις διατάξεις για τη προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – εφεδρεία».

Όπως εξηγεί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, μετά την απόφαση του ΣτΕ, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου εξέδωσε έγγραφο με το οποίο δίνονται επαρκείς οδηγίες για την επαναφορά των δημοσίων υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, οι υπάλληλοι, που έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, ή έχουν τεθεί και εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, βάσει των ανωτέρω διατάξεων και υπέβαλαν ή θα υποβάλουν μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, αίτηση ότι επιθυμούν την επαναφορά τους στην Υπηρεσία, προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να επανέλθουν απαιτείται:

– Υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού της Υπηρεσίας του υπαλλήλου.

– Να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη απόλυση από την Υπηρεσία κατά το άρθρο 155 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ν. 3584/2007, λόγω συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και δη του ορίου ηλικίας, καθώς η πρώτη προϋπόθεση πληρούται ήδη.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, η επαναφορά τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα τού κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση Οργάνου διοίκησης του Φορέα, σε κενή οργανική θέση του Φορέα από τον οποίο αποχώρησαν, ή εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή αυτές δεν επαρκούν, η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί σε επανασύσταση των θέσεων που καταργήθηκαν και τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι όταν απολύθηκαν αυτοδικαίως ή πριν τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, αφού βέβαια εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις προς τούτο. Οι υπάλληλοι αυτοί εντάσσονται σε θέση της κατηγορίας και του κλάδου που υπηρετούσαν.

Όσον αφορά δε τη βαθμολογική τους κατάταξη, στο έγγραφο αναφέρεται ότι, θα καταταγούν με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός προκύπτει συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που μεσολαβεί από την 27η Νοεμβρίου του 2011, ημερομηνία αυτοδίκαιης αποχώρησής τους λόγω συνταξιοδότησης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 ή εισόδου τους σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας μέχρι την επαναφορά τους.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού θα πρέπει πρώτα να προβούν σε ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης και εν συνεχεία να εκδώσουν την απόφαση επαναφοράς στην υπηρεσία των αιτούντων υπαλλήλων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τα ζητήματα μισθολογικής αποκατάστασης των υπαλλήλων αυτών αρμόδιο πάντως να απαντήσει είναι το υπουργείο Οικονομικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις