Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο το Σάββατο 8 Μαρτίου

Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» στις 8 Μαρτίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 το πρωϊ προκειμένου να συζητηθού

1. Αποδοχή μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ. ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΕΛΙΚΑ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

2. Επανασυζήτηση της αρ. 221/13 απόφασης
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Εκπροσώπιση Δήμου Κεφαλλονιάς σε Τουριστικές Εκθέσεις.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
4. Πρόσληψη προσωπικού λόγω εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
5. Έγκριση του αρ. 1/2014 Πρακτικού Επιτροπής Εκτ/σης Αξίας ακινήτων
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

7. Αποδοχή των όρων για υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013» .
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
8. Αποδοχή απόφασης και των όρων ένταξης της πράξης:
«Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδικό MIS 470246 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
9. Έγκριση μελέτης για το έργο « Προσθήκη χώρων υγιεινής και μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης .
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
10. Έγκριση μελέτης του έργου: « Κατασκευή Δημοτικού δρόμου οικισμού Φαρακλάτων.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
11. . Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
1. Τοίχος αντιστήριξης στην Οδό 21ης Μαϊου
2. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας οικισμού Βλαχάτων
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : « Κατασκευή λιθοδομής στη θέση «Ορκός» στα Φάρσα.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
13. Παραλαβή μελέτης « Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων για την χάραξη αιγιαλού και παραλίας όρμου *Αθέρα* Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
14. Εγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών έργου: « Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου έργο Θουκυδίδη Βαλεντή»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
15. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης 25037ΕΚ00113 (εντός ορίων οικισμού Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Παλικής ) σε σχέση με το γεωτεμάχιο 250370401037 στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

16. Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Πεσσάδας Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
17. Συμπλήρωση της αρ. 199/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επί του καθορισμού δικαιώματος βοσκής έτους 2014 .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

18. Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης συναλλαγών από τους λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος Κεφαλλονιάς στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μεσω internet banking.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

19. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παραλαβής εργασιών πιυ σχετίζονται με την επισκευή οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

ν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις