ΚοινωνίαΠολιτισμός

“Κάθε Αφροδίτη Διηγείται μια Ιστορία-Pierre Leichner”-28 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

169views

Είμαστε όλοι προσκεκλημένοι στο άλσος Κουτάβου στο Αργοστόλι.

Για δεύτερη χρονιά το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης/Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α και ο Καθηγητής Pierre Leichner θα μας δώσουν την ευκαιρία δημιουργίας εφήμερων έργων τέχνης με οικολογικά υλικά, που ήδη έχουν συλλέξει για εμάς.Θα μας εισαγάγουν στις τέχνες του περιβάλλοντος και στη σημασία της προστασίας της φύσης(www.leichner.ca).

Aπό τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στον εκθεσιακό χώρο/γραφεία  του Γεωπάρκου εκτίθεται η συλλογή  ‘’ Every Venus Tells a Story’’ του καθηγητού Pierre Leichner, όπου θα παραμείνει έως 6 Σεπτεμβρίου, https://leichner.ca/Installations/Venus/venus.html.

Την Τρίτη 29 Αυγούστου από τις 18.00 μ.μ. έως τις 20.30 μ.μ. ο Καθηγητής Pierre Leichner και το προσωπικό του Γεωπάρκου θα δημιουργήσουν μαζί μας οικολογικά γλυπτά. Στο εργαστήριο συμμετέχουν επιστήμονες και διακεκριμένοι  καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών οι : Dr. Kurtis Lesick, http://www.kurtislesick.com, Tsu Ouyang, https://www.tsuouyang.com, Jillian Cremens, Mary Keena Frisbee & Gueorgui Borov, being-sound.com, Giulia Gallina, giuliagallinamusic.com, Hugo Santos, hugosantos.format.com, Dr. Anthony Lyons, www.alyonsmusic.com).

 Το οικολογικό εργαστήριο, που είχε πραγματοποιηθεί με επιτυχία και το 2022, καλωσορίζει  οικογένειες και παιδιά, νέους, άτομα κάθε ηλικίας από κάθε φυσικό, κοινωνικό ή επαγγελματικό χώρο, καλλιτέχνες και μη. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και τα υλικά έχουν συλλεγεί από τους διοργανωτές και μας περιμένουν.

Στο άλσος εκτίθενται επίσης οι οικολογικές κατασκευές του  Καθηγητού Leichner ”Επιστροφή στις Ρίζες μας”, μία οπτική πρόσκληση επαναπροσδιορισμού της αξίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ανάγκης προστασίας του, https://leichner.ca/Photographs/grassrootsprojectphotos.html.

Η δραστηριότητες αποτελούν μέρος του  1ου  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ”WE ARE NATURE”/”ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΦΥΣΗ”,   https://ionionartscenter.gr/

To Φεστιβάλ διοργανώνεται από τους:  Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης , Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α ,σε συνεργασία με το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού. Συμμετέχουν οι Δήμοι Παλικής και Αργοστολίου, η Κοινότητα Φάρσων και το Ριφόρτσο.

We are all invited to Koutavos park in Argostoli. For the second year Kefalonia-Ithaca  Geopark Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α and Professor Pierre Leichner will give us the opportunity to create ephemeral works of art with ecological materials, which they have already collected for us.

They will introduce us to the arts of the environment and on the importance of protecting the nature (www.leichner.ca).

From Monday, August 28th, the collection “Every Venus Tells a Story” by Professor Pierre Leichner will be on display at the exhibition space/offices of the Geopark, where it will remain until September 6th. https://leichner.ca/Installations/Venus/venus.html.

On Tuesday, August 29 from 6:00 p.m. until 8.30 p.m. Professor Pierre Leichner and the staff of the Geopark will create ecological sculptures with us. Scientists and distinguished artists participate in the workshop, among them: Dr. Kurtis Lesick, http://www.kurtislesick.com, Tsu Ouyang, https://www.tsuouyang.com, JillianCremens, Mary Keena Frisbee & Gueorgui Borov, being-sound.com, Giulia Gallina, giuliagallinamusic.com, HugoSantos, hugosantos .format.com, Dr.Anthony Lyons, www.alyonsmusic.com).

The ecological workshop, which had also been successfully held in 2022, welcomes families and children, young people, people of all ages from any natural, social or professional area, artists and non-artists. Participation is free and the materials have been collected by the organizers and are available for us. At the park are also exhibited the ecological constructions of Professor Leichner “Back to our Roots”, a visual invitation to redefine the value of the natural environment and the need to protect it, https://leichner.ca/Photographs/grassrootsprojectphotos.html.

The activities are part of the 1st INTERNATIONAL ARTS AND ENVIRONMENT FESTIVAL OF KEFALONIA ”WE ARE NATURE ”    https://ionionartscenter.gr/

 The Festival is organized by: Kefalonia – Ithaca Geopark,Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, in collaboration with the Ioniοn Center of Arts & Culture.  Participants supporting are the Municipalities of Palliki and Argostoli, the Community of Farsa and Rifortso Association.

Κάθε Αφροδίτη Διηγείται μια Ιστορία

Pierre Leichner

Αυτό το υπό εξέλιξη έργο χρησιμοποιεί γυναικεία ειδώλια της αρχαιότητας, γνωστά συχνά ως Αφροδίτες.

Αν και λίγα είναι γνωστά για το τι αντιπροσώπευαν την εποχή της δημιουργίας τους και πώς χρησιμοποιήθηκαν, έχουν γίνει μεταφορές (ως αναπαραστάσεις) της μητρικής μας εστίας.

Σε αυτές τις σειρές έχω χρησιμοποιήσει:

Την Αφροδίτη του Brassempouy, ένα αποσπασματικό ειδώλιο από ελεφαντόδοντο από την Ανώτερη Παλαιολιθική, περίπου 25.000 χρόνια π.Χ. .Ανακαλύφθηκε σε μια σπηλιά στο Brassempouy της Γαλλίας.

H Αφροδίτη του Willendorf είναι ένα ειδώλιο ύψους 11,1 εκατοστών, που εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε περίπου 25.000–30.000 χρόνια πριν. Βρέθηκε στις 7 Αυγούστου 1908 σε μια παλαιολιθική τοποθεσία κοντά στο Willendorf, ένα χωριό στην Κάτω Αυστρία. Παρόμοια γλυπτά αναφέρονται παραδοσιακά στην αρχαιολογία ως «ειδώλια της Αφροδίτης», λόγω της ευρέως διαδεδομένης πεποίθησης ότι αντιπροσώπευαν μια πρώιμη θεότητα της γονιμότητας, ίσως μια θεά μητέρα. Η αναφορά στην Αφροδίτη είναι μεταφορική, καθώς τα ειδώλια προηγούνται της μυθολογικής μορφής της Αφροδίτης κατά πολλές χιλιάδες χρόνια.

Το ειδώλιο Cucuteni από τη Ρουμανία, που χρονολογείται στα 4000 χρόνια π.Χ. Είναι ένα κεραμικό ειδώλιο που έχει γραμμές, που μπορεί να αντικατοπτρίζουν την τροποποίηση του σώματος.

Στον κυκλαδικό πολιτισμό στην Ελλάδα γύρω στο 2500 π.Χ., ο ρόλος και το νόημα των ειδωλίων παραμένει απροσδιόριστος, αλλά οι γυμνές γυναικείες μορφές συνδέονται πιθανώς με τη γονιμότητα και τον κύκλο ζωής, ένα κεντρικό πνευματικό μέλημα στην αρχαία Μεσόγειο.

Η Αφροδίτη του Dolni Vestonice είναι ένα κεραμικό αγαλματίδιο γυμνής γυναικείας φιγούρας που χρονολογείται στα 31.000 – 30.000 χρόνια π.Χ. που βρέθηκε στη Μοραβία της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Ενσωμάτωσα στο καθένα, σαν παράσιτα, τεχνουργήματα που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ζημιές που προκαλούμε στον πλανήτη και συνεπώς στον εαυτό μας. Κάποια εξόρυξη ορυχείων, ρύπανση και πόλεμο.

Θα μπορούσαν να εκτίθενται πίσω από βιτρίνες, όπως σε ένα μουσείο

Dr. Pierre Leichner

(www.leichner.ca).

Every Venus Tells a Story

Pierre Leichner

This ongoing project uses female figurines of antiquity often known as Venuses.

Although little is known about what they represented at the time of their creation and how these where used they have become metaphors for our mother hearth. In these series I have used :

The Venus of Brassempouy, a fragmentary ivory figurine from the Upper Palaeolithic. About 25,000 years BP discovered in a cave at Brassempouy, France.

The Venus of Willendorf is an 11.1-centimetre-tall Venus figurine estimated to have been made around 25,000–30,000 years ago. It was found on August 7, 1908, at a Paleolithic site near Willendorf, a village in Lower Austria. Similar sculptures traditionally referred to in archaeology as “Venus figurines”, due to the widely-held belief that they represented an early fertility deity, perhaps a mother goddess. The reference to Venus is metaphorical, since the figurines predate the mythological figure of Venus by many thousands of years.

The Cucuteni Figurine from Romania dated to 4000 years BC is aceramic figurine that has lines that may reflect body modification.

Within Cycladic culture in Greece around 2500 BC, the figurines’ role and meaning remains elusive but the nude female figures are probably linked with fertility and the life cycle, a central spiritual concern in the ancient Mediterranean.

The Venus of Dolni Vestonice is a ceramic statuette of a nude female figure dated to 31 000 – 30 000 years BP found in Moravia, Czech Republic.

I imbedded in each, like parasites, artifacts that reflect the current damages we inflict on the planet and thus ourselves. Some mining extraction, pollution, and war.

They could be displayed behind vitrines as in a museum.

Dr. Pierre Leichner

(www.leichner.ca).

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.