ΚοινωνίαΠολιτική

Αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Περατάτων λόγω μετακόμισης από Δευτέρα 21 έως Πέμπτη 24 Μαρτίου

164views

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
  5. Την από 13-12-2021 Σύμβαση Χρησιδανείου μεταξύ του ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου» και του Δήμου Αργοστολίου.
  6. Την ανάγκη μετακόμισης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περατάτων και του Ειδικού Νηπιαγωγείου  στο κτίριο του «ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ».

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας του Ειδικού  Δημοτικού Σχολείου Περατάτων  καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων από την Δευτέρα 21/03/2022 έως και την Πέμπτη 24/03/2022 λόγω μετακόμισης.

Ο Δήμαρχος  Αργοστολίου

 Θεόφιλος Μιχαλάτος

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.

Leave a Response

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.