Κοινωνία

Ψήφισμα του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου για τον τ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Αποστολάτου Γεράσιμου

213views

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Ω2ΧΣ4691ΗΨ-Κ44

Της υπ. αριθμ. 16/2022 απόφασης της Συνεδρίασης της 29/3/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για τον τ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Αποστολάτου Γεράσιμου.

Στο Αργοστόλι σήμερα 29/3/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου στον χώρο των συνεδριάσεων,  ύστερα από την υπ. αριθμ. 299/29.3.2022 της γραπτής πρόσκλησης της κ.  Προέδρου που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα (11) μελών βρέθηκαν εννέα (9) παρόντα και ονομαστικά είναι οι κάτωθι :

 

      

 

ΑΝΝΑ ΖΑΠΑΝΤΗ            (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                 ΟΥΔΕΙΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ   (Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ 
ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΛΚΑ (Εκπρόσωπος Εργαζομένων) 

 

 

ΑΔΑ: Ω2ΧΣ4691ΗΨ-Κ44

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συνήλθε εκτάκτως μετά την αναγγελία του θανάτου του τ. Προέδρου του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου Γεράσιμου Αποστολάτου και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Να εκφράσει την βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  2. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Γ.Α. από την Πρόεδρο, τον Διευθυντή και μέλη του Δ.Σ. στην

εξόδιο ακολουθία.

  1. Να επιδοθεί το παρών ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  2. Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό του.
  3. Να δημοσιευτεί το παρόν στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2022.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

(    Υ   Π   Ο   Γ   Ρ   Α   Φ   Ε   Σ   )

ΣΩΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ    29 / 3 / 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΖΑΠΑΝΤΗ

 

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.