ΚοινωνίαΠολιτική

Ψήφισμα για την απώλεια του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Νικόλαου Μηλιώτη

158views

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2023, έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 31 του μηνός Μαρτίου 2023.

 

Αριθ. Απόφασης  93-10/31-03-2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφισμα για την απώλεια του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Νικόλαου Μηλιώτη.

 

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 31 του μηνός Μαρτίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθαν σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’  αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 27608/19/31-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165, 167, 169 και 175 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ήταν :

 

 1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
 2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
 3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, Γραμματέας Π.Σ.
 4. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
 5. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
 6. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
 7. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
 8. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
 9. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη – Σκορδίλη του Στεφάνου
 10. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
 11. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
 12. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου

13.Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου

14.Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ

 1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
 2. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
 3. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
 4. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
 5. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
 6. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
 7. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου
 8. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος
 9. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
 10. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
 11. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
 12. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
 13. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
 14. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
 15. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
 16. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
 17. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
 18. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
 19. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
 20. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου – Ευαγγέλου
 21. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
 22. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
 23. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
 24. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου – Νικολάου
 25. Μαυροζούμης Σπυρίδων του Παναγιώτη
 26. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα (40) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι σαράντα (40) και ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μουζακίτης πρότεινε τη συζήτηση έκδοσης ψηφίσματος με τίτλο:

«Ψήφισμα για την απώλεια του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  Νικόλαου Μηλιώτη».

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για την απώλεια του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  κ. Νικόλαου Μηλιώτη.

 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων κ. Νικόλαος Μουζακίτης εισηγήθηκε τα κάτωθι:

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την απώλεια του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Π.Ι.Ν.,  Νικόλαου Μηλιώτη

Ύστερα από το άγγελμα του αδόκητου θανάτου του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Μηλιώτη, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, Νικόλαος Μουζακίτης και το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον ξαφνικό χαμό του.

Ο Νικόλαος Μηλιώτης γεννήθηκε το 1961 στην Άφρα της  Κέρκυρας. Διετέλεσε επί δεκαετίες Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Υπαλλήλων Κέρκυρας της ΕΛΑΣ, απ΄ όπου συνταξιοδοτήθηκε. Ως ενεργός πολίτης υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση από διάφορες θέσεις, καθώς διετέλεσε Πρόεδρος της Τ.Κ.  Άφρας και εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Παρελίων.  Υπηρέτησε με αφοσίωση και το Β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης, καθώς εκλέχθηκε περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, συμμετείχε ως μέλος σε Επιτροπές και Εταιρείες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το 2013 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Στις εκλογές για τον Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Μάιο του 2019 εκλέχθηκε περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ενώ τον Απρίλιο του 2020 ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας.

Έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στην τοπική κοινωνία, στην οποία είχε προσφέρει πολλά με ανιδιοτέλεια και τον διέκρινε  εντιμότητα, πραότητα και δημοκρατικό ήθος.

Αιωνία του η μνήμη.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε:

 • Την κήρυξη τριήμερου πένθους, απέχοντας από δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες, έως και την ημέρα της κηδείας.
 • Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και να τους επιδώσει το παρόν ψήφισμα.
 • Η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί με δαπάνη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 • Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος.
 • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——-Παράλειψη———-

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος για την απώλεια του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  Νικόλαου Μηλιώτη ως εξής:

 

 • Την κήρυξη τριήμερου πένθους, απέχοντας από δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες, έως και την ημέρα της κηδείας.
 • Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και να τους επιδώσει το παρόν ψήφισμα.
 • Η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί με δαπάνη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 • Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος.
 • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

——–Παράλειψη———–

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν   τα  θέματα   λύεται  η  συνεδρίαση.

Συντάχθηκε  το  πρακτικό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε  υπογράφεται .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμό 93-10/31-03-2023

 

 

   Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                  Η Γραμματέας Π.Σ.

 

Νικόλαος Μουζακίτης                                         Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.