Οικονομία

Χρηματικά βοηθήματα ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες-πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες-Προγράμματα αγροτικής εστίας

183views

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2023

ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Αιτήσεις στα ΚΕΠ έως 26/6/2023

Χρηματικό βοήθημα 700 σε κάθε μία από τις 4.000 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 σε κάθε μία από τις 1.000 πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπεράσουν τον αριθμό των 4.000 ή 1.000 μητέρων αντίστοιχα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 1. Τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η/12/2022

 2. Υπάλληλοι ή και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, εφόσον καταβάλουν τις εισφορές τους

 3. Υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον καταβάλουν τις εισφορές τους και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ

 4. Οι τρίτεκνες πρέπει να έχουν (3) τέκνα, οι πολύτεκνες τουλάχιστον (4) τέκνα, άγαμα, μέχρι 18 ή 19 ή 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα, σπουδάζουν στην Ελλάδα (Μέση εκπαίδευση, ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Ε.Π.Α.Λ ή σε Ι.Ε.Κ –ανάλογα και με την ηλικία) ή παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tα ανωτέρω πρόσωπα να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και τα τέκνα δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Δεν είναι δικαιούχοι: Τρίτεκνες κα πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται στα ΚΕΠ:

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ της μητέρας αλλά και των προστατευόμενων μελών της ή ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου

 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

 3. Ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου σε περίπτωση που το δικαίωμα έμμεσης ασφάλισης τέκνων δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) μητέρα, αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο.

 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μέσω ΚΕΠ)

 5. Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια των παιδιών

 6. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ για άνεργα τέκνα, ηλικίας άνω των 18 και μέχρι 24 ετών

 7. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

 8. Φ/φο Ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) για τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, πιστοποιητικό σπουδών Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ, βεβαίωση σπουδών εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ και δεν εκδίδεται «πάσο»

 9. Αντίγραφο γνωστοποίησης αποτελέσματος ποσοστού αναπηρίας ή απόφασης της υγειονομικής επιτροπής (ποσοστό αναπηρίας παιδιών 50% και άνω)

 10. Φ/φο βιβλιαρίου τράπεζας – ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού της μητέρας (ανεξαρτήτως εάν η μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού)

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ: rantevou.kep.gov.gr

Tηλέφωνα και εμαιλ ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000 – ΕΜΑΙΛ: d.argostoliou@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800 – EMAIΛ: d.leivathous@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 – EMAIΛ: d.eleioupronon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078 – EMAIΛ: k.omalon@kep.gov.gr

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΛΑΕ)/ΟΠΕΚΑ 2023

ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΕΩΣ 26/6/2023

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ & ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (6ήμερες διακοπές)

 • ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (τετραήμερες διακοπές)

 • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (16 ημέρες διακοπές-απ΄ευθείας ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies από τους ίδιους τους δικαιούχους-Αιτήσεις έως 12/6/2023).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

1) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982

2) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31/12/2022

3) Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρων προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ

4) Οι υπάλληλοι ή /και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, εφόσον καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.

5) Οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι ΕΦΚΑ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.

6) Συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνοδεύονται, με την προϋπόθεση ότι ο συνοδός έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός. Οι αναφερόμενοι στην κατηγορία (6) εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα εκδρομών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όλων των ανωτέρω προσώπων στα προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων.

Δικαιολογητικά :

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΑΜΚΑ

 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

 3. Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, στην περίπτωση συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Δεν απαιτείται η βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας στις περιπτώσεις συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας.

Επισημαίνουμε ότι:

Μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2023 έχει δοθεί παράταση εφαρμογής των προγραμμάτων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2022.

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ: rantevou.kep.gov.gr

Tηλέφωνα και εμαιλ ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000 – ΕΜΑΙΛ: d.argostoliou@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800 – EMAIΛ: d.leivathous@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 – EMAIΛ: d.eleioupronon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078 – EMAIΛ: k.omalon@kep.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.