Κοινωνία

Χρήση φωτιάς για θρησκευτικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις»

56views

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Χρήση φωτιάς για θρησκευτικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις»

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με άναμμα φωτιάς κατά τη διάρκεια θρησκευτικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σεβασμό στα τοπικά ήθη και έθιμα, ενημερώνουμε τους πολίτες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της 9/ 2024 Πυροσβεστικής Διάταξης:

1. Επιτρέπεται το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός ως μέρος θρησκευτικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη κινδύνου πρόβλεψης πυρκαγιάς, είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις και προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας :

α) Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας ή ιδιώτη στον οποίο ανήκει η έκταση που θα λάβει χώρα η εκδήλωση

β) Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή αρμόδιων κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας.

γ) Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη της τελετής, με αιτιολόγηση της σκοπιμότητας, αναγραφή του χρονικού διαστήματος και της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί η καύση, με συνημμένα την άδεια ή έγκριση του αρμόδιου κατά περίπτωση.

δ) Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε κατάλληλο υπαίθριο χώρο, έτσι ώστε κάθε εστία φωτιάς να περιβάλλεται σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων από έδαφος που είναι καθαρό από οποιαδήποτε παρεδάφια βλάστηση.

ε) Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 10 μέτρων της εστίας φωτιάς από δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση. στ) ύπαρξη ικανής ποσότητας νερού ή άλλων μέσων πυροπροστασίας, για την αντιμετώπιση της φωτιάς εφόσον απαιτηθεί.

ζ) Η εστία να βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός υπεύθυνου ενήλικου ατόμου, που παρίσταται καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.

η) Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και έλεγχο της πλήρους κατάσβεσής της

θ) Τήρηση λήψης από το διοργανωτή της εκδήλωσης όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων για την αποτροπή εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς.

2. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη κινδύνου πρόβλεψης πυρκαγιάς, είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) & 5 (κατάσταση συναγερμού) το άναμμα φωτιάς για θρησκευτικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις, απλά απαγορεύεται.

Ο Διοικητής

Μιλτιάδης Γεωρ. Καραγεωργιάδης

Πύραρχος Γ.Κ.

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.