Κοινωνία

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης  σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2023  

203views

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης  σε Άτομα με Αναπηρίες  για το έτος 2023″   

 

Σας ενημερώνουμε ότι, η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2023, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και θα λήξει την 31 Οκτωβρίου 2023.

Τα Δελτία Μετακίνησης  (για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού)  θα χορηγούνται  από την Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι),  καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με την προσκόμιση των κάτωθι βασικών δικαιολογητικών ( τηρουμένων όλων των μέτρων που προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία της πανδημίας) :

(σχετική η αριθμ. 253/30-12-22  διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

  1. 1. Αίτηση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, τον κηδεμόνα του ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. 3. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ στην οποία θα αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστο 67% ή για όσους λαμβάνουν σύνταξη επ’αορίστου Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) ή βεβαίωση του  ΟΠΕΚΑ για καταβολή προνοιακού επιδόματος (να αναγράφει την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο) κ.α.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής και την μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
  5. Δύο πρόσφατες ίδιες φωτογραφίες ή τρεις σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού. Φωτογραφίες δεν απαιτούνται σε περίπτωση ανανέωσης δελτίου.
  6. Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης.

 

Δελτίο Συνοδού, δικαιούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης(επιδόματος)ατόμων με αναπηρία όρασης και του προγράμματος ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση, από τον ΟΠΕΚΑ . Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω μητρώο πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(παιδικός αυτισμός,αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και  για να κλείσετε ραντεβού,  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας  Κεφαλονιάς, τηλ.:  2671362701 και 2671362704.

                                                                                                                                                 

«Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.