Πολιτική

Το Δημοτικό συμβούλιο Ληξουρίου συνεδριάζει την Τρίτη 28 Μαρτίου δια ζώσης

69views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

(άρθρο 78 του Ν. 4954/2022)

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου (οδός Παπά Χαρ.Γραικούση) την 28η Μαρτίου  2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Λειτουργία ΚΤΕΟ στο Ληξούρι

Εισηγητής: «Λαϊκή Συσπείρωση Ληξουρίου»

 • Χορήγηση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου από ίδιους πόρους του Δήμου, από πιστώσεις του Π/Υ έτους 2023

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 • Ορισμός Υπεύθυνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ληξουρίου ως συνεργάτη για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ.)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Εκπροσώπηση του Δήμου Ληξουρίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) για το έργο ΣΑΕΠ 0221 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050746 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με Κ.Ε. 2020 ΕΠ02210020.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων πόλεως Ληξουρίου»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τοιχείων Νεκροταφείου Χαβδάτων»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Διαγραφές χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ληξουρίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Έγκριση σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2023

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 • Σύσταση Επιτροπής καταγραφής και καταστροφής αρχειακού υλικού Δήμου Ληξουρίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016) για το έτος 2023

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου για το οικ. έτος 2022 (αρ. 3/2023 απόφαση Δ.Σ. της Σ.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου για το οικ. έτος 2022 (αρ. 3/2023 απόφαση Δ.Σ. της Σ.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Γάλεμπ Ντιουάνι

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.