Πολιτική

Τι απαντά ο Δήμος Ληξουρίου στην ανακοίνωση του Δημάρχου Αργοστολίου σχετικά με τους υπαλλήλους της ΚΕΔΗΚΕ

180views

Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί……

Ο Δήμος Ληξουρίου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση μετά από πλήθος ανακριβειών και καταγγελιών του Δημάρχου Αργοστολίου σε σχετική ανακοίνωση του να απαντήσει με πραγματικά στοιχεία.

Μετά από τέσσερα χρόνια όπου ο Δήμος Αργοστολίου και ο πρόεδρος της ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ έφεραν προσκόμματα με την μη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των επιτροπών ,μη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της επιτροπής κατανομής περιουσίας και πλήρη απαξίωση προς τον πρόεδρο  της επιτροπής  καταγραφής και κατανομής των πάσης φύσεως περουσιακών στοιχείων της ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ (τ. συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ) και μη απάντηση στα έγγραφα για την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής , έρχεται να καταγγείλει τον Δήμο Ληξουρίου για “….έλλειψη αυτοδιοικητικού πνεύματος αλληλεγγύης και κατανόησης των αναγκών υπονομεύοντας την απαραίτητη συνεργασία των Ο.Τ.Α.”… !!!!

Ο Δήμος Ληξουρίου αντιθέτως τα τέσσερα τελευταία χρόνια προχώρησε και υλοποίησε το σύνολο των υποχρεώσεών του τόσο στα πλαίσια της ανωτέρω επιτροπής όσο καταβάλλοντας από δημοτικούς πόρους το ποσό των 215.649,14 ευρώ για την μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ χωρίς να απασχοληθεί κανένας υπάλληλος από του 14 της ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ στον Δήμο Ληξουρίου, γνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάλληλοι της ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ είχαν αποσπαστεί προσωρινά τόσο σε υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου όσο και του Δήμου Σάμης. Παρά το δίκαιο αίτημα μας για προσωρινή απόσπαση έστω και ενός υπαλλήλου ο Δήμαρχος Αργοστολίου δεν επέδειξε “το   αυτοδιοικητικό πνεύμα αλληλεγγύης και κατανόησης των αναγκών υπονομεύοντας την απαραίτητη συνεργασία των Ο.Τ.Α…” που ευαγγελίζεται παρότι γνώριζε ότι ο Δήμος μας είναι υποστελεχωμένος.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου ανακάλυψε όψιμα και πολιτική παρέμβαση υπέρ του Δήμου Ληξουρίου (πολύ θα θέλαμε να μας εξηγήσει με ονόματα αν ξέρει κάτι…) ως προς τα κριτήρια κατανομής του προσωπικού  ενώ ο νόμος ισχύει από 31.7.2020 (ν. 4714/2020  άρθρο 133 Λύση και εκκαθάριση νομικών προσώπων των δήμων του άρθρου 156 του ν. 4600/2019) και αφορά όλους τους δήμους της χώρας που προήλθαν από διάσπαση  και αναφέρει ρητά ότι «…Στην περίπτωση λύσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή αποχώρησης από αυτά και εφόσον γίνεται ανάληψη των δραστηριοτήτων τους από τους δήμους ή συνδέσμους, το πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους…»

Τέλος ως προς το ζήτημα της κατανομής του προσωπικού από τα 14 άτομα με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, 9 έπρεπε να  μεταφερθούν στον Δήμο Αργοστολίου, 3 στον Δήμο Ληξουρίου και 2 στον Δήμο Σάμης.

Η Αποκεντρωμένη  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  με έγγραφό της στις 18/1/2024 (αριθ. Πρωτ. 6588 )  ζήτησε από τις υπηρεσίες  των τριών  Δήμων  την  αποστολή των σχετικών εισηγήσεων με το κατατασσόμενο προσωπικό, δεδομένου ότι από 9-1-2024 είχε εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη Αυτοδίκαιης Λύσης της ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ και έπρεπε δεσμευτικά μέχρι και 31-1-2024 να γίνει η κατάταξη του προσωπικού με ΦΕΚ. Ο Δήμος  Ληξουρίου  απέστειλε στις 23-1-2024 το σχετικό έγγραφο αιτούμενος τα 3 άτομα ως εκ του νόμου όφειλε ενώ ο Δήμος Αργοστολίου και ο Δήμος Σάμης δεν απέστειλαν σχετική εισήγηση.

Η Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  με νεότερο έγγραφό της στις 30-1-2024 ( αριθ. Πρωτ: 9295) απέστειλε νεότερο έγγραφο ενημερώνοντας τους ότι ο Δήμος Ληξουρίου έχει αποστείλει την σχετική εισήγηση και λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών οφείλουν έως και 31-1-2024 και ώρα 12.30 να αποστείλουν την εισήγησή τους.

Ο Δήμος Σάμης απέστειλε την σχετική εισήγηση για 2 άτομα ως όφειλε και ο Δήμος Αργοστολίου αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το   “…αυτοδιοικητικό πνεύμα αλληλεγγύης και κατανόησης των αναγκών υπονομεύοντας την απαραίτητη συνεργασία των Ο.Τ.Α….” απέστειλε την σχετική εισήγηση ζητώντας το σύνολο του προσωπικού και τα 14 άτομα!!! αντί 9 ως όφειλε.

Στην συνέχεια απέστειλε και νέο έγγραφο συμπληρωματικό του ανωτέρω  όπως ανέφερε ζητώντας μόνο 2 άτομα!!!!!

Κατόπιν των ανωτέρω η Αποκεντρωμένη  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  εξέδωσε τις πράξεις με την κατάταξη του προσωπικού ως όφειλε για τους δήμους που είχαν ακολουθήσει σωστά τα σχετικά κριτήρια κατανομής του προσωπικού.  Πρώτα για τον Δήμο Σάμης και μετά για τον Δήμο Ληξουρίου με το προσωπικό που αιτήθηκαν οι δύο Δήμοι και οι σχετικές αποφάσεις διακινήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΙΡΙΔΑ για την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επειδή όσα λέμε είναι 100% ακριβή και αποδεικνύονται εύκολα σημειώνουμε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναρτήθηκε η απόφαση υπήρχε σχετική επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ανέφερε ότι: ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΊΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΣΕΛ 84-86) ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 36.064.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 6.989 ΠΟΣΟΣΤΟ 2,7 – 3 ΑΤΟΜΑ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ , ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 30-01-2024 (1692/30-01-2024 ΕΓΓΡΑΦΟ) ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1676 /30-01-2024 ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ 23-01-2024 (460/23-01-2024).

Με την παράθεση των παραπάνω πιστεύουμε ότι και ο πλέον δύσπιστος καταλαβαίνει …

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ληξουρίου

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.