Πολιτική

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργοστολίου

164views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018  και την παρ.1   άρθρου 11Ν 5043 /23   να  προσέλθετε   στην 27η   Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα εκδηλώσεων ( Μαρία Σκλαβουνάκη)   του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης  Λ.  Βεργωτή 131    την  Τετάρτη   06   Σεπτεμβρίου   2023 και ώρα   18:00 προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 • Έγκριση Απολογισμών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ)

Βασιλογιώργη Μεταξάτου.

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Διόρθωση της 195/23 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση  αποφάσεων  Δημάρχου σχετικά με την  απευθείας ανάθεση για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων  έργου και οχημάτων με τον χειριστή  τους για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.

Εισήγηση :Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Σχετικά με διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Σχετικά με εκμίσθωση ακινήτου 500 τ.μ. περίπου στη θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας.

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Έγκριση  της αριθ 216/23  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Β Τριμήνου 2023.»

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου  που αφορά την 13η τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2023 ( εμπεριέχει και την 5η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος ).

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης που αφορά την «5η Τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023.»

Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 •  Εισήγηση  για την  έγκριση  Προγραμματικής  Σύμβασης  με τίτλο

«Δράσεις  Ενημέρωσης  &  Ευαισθητοποίησης  του Κοινού »

για την προώθηση και την ορθή εφαρμογή της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη  Δικτύου  Χωριστής  Συλλογής  Ανακυκλωσίμων Υλικών  στο Δήμο Αργοστολίου » με Κωδικό ΟΠΣ 5131702 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»μεταξύ  του  Δήμου Αργοστολίου

και της   Εταιρείας  Διαχείρισης  Αποβλήτων  Κεφαλονιάς  & Ιθάκης  ΑΕ ΟΤΑ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ι. – Α.Ε. ΟΤΑ) .

Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 • Σχετικά με έξοδα κηδείας άπορου δημότη.

Εισήγηση : Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας – Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Αργοστολίου.

 

 • Χορήγηση εκτάκτων βοηθημάτων Απόρων Δημοτών .

 Εισήγηση : Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας – Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Αργοστολίου

 

 • Σίτιση ωφελουμένων μέσω  του προγράμματος  Βοήθεια στο Σπίτι Ελειού – Πρόννων.

 Εισήγηση:  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός.

 

 • Σίτιση ωφελουμένων Βοήθεια στο Σπίτι Αργοστολίου και Λειβαθούς για το διάστημα των Χριστουγέννων.

Εισήγηση:  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός.

 

 • Επανεκτίμηση δικαιούχων – Σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά που διαβιούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς του Αργοστολίου.

Εισήγηση:  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός.

 

 • Έγκριση σύναψης και όρων  σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΙΝ Π.Ε Κεφαλονιάς  & Δήμου Αργοστολίου  για το έργο  : Δαπάνες για κατεδαφίσεις , Καθαιρέσεις υποστυλώσεις σεισμόπληκτων κτιρίων λόγω του Σεισμού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  σύμφωνα με την 170/23 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών .

 

 • Παράταση χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 20841/15.11.2022 Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100

του Ν. 3852/2010 και 12 του Ν.4412/2016 μεταξύ του Δήμου Αργοστολίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με τίτλο
«Ωρίμανση Κρισίμων  Υποδομών  Δήμου Αργοστολίου »

 

Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών .

 

 • Λήψη απόφασης για  έγκριση  χορήγησης  άδειας  λειτουργίας    Καταστήματος ενοικιάσεως  μοτοποδηλάτων και   ποδηλάτων.

Εισήγηση:  Τμήμα Αδειοδ. & ρύθμισης   Εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

      

 • Σχετικά με την κατάσταση του υγροτόπου Κουτάβου και των ζώων που διαβιούν στο χώρο.

Εισήγηση :  Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Παντελειός

                                                                                        

 

                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ανδρόνικος –Νικόλας  Βαλλιανάτος

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.