Πολιτική

Τα μεγάλα έργα υποδομής πιο αναγκαία από ποτέ για την Κέρκυρα

37views

ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Τα μεγάλα έργα υποδομής πιο αναγκαία από ποτέ για την Κέρκυρα.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΘΕ ΝΗΣΙ ΨΗΛΑ» Μουζακίτης Σπ. Νικόλαος.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ένα από τα πιο σημαντικά ζητούμενα για την Κέρκυρα, που οφείλουμε να φροντίσουμε με μεγάλη προσοχή , είναι η δρομολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής για το νησί μας.
Ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει μια ολόκληρη γενιά και ήδη οδεύει για την επόμενη, χωρίς να έχουν δοθεί χρονοδιαγράμματα για το – κατά κοινή ομολογία- μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάζεται από την ωρίμανση των μελετών έως την εκτέλεσή τους.
Ό άξονας Βορράς – Νότου, φαντάζει στη συνείδηση των συμπολιτών μας ως ένα ανέφικτο όνειρο. Ένα όνειρο που, αν δεν γίνουν τάχιστα οι απαραίτητες ενέργειες, κινδυνεύει να μείνει μετέωρο ως μια θύμηση της Κέρκυρας που δεν θα έχουμε ποτέ.
Ο άξονας είναι πιο αναγκαίος από ποτέ. Ο κυκλοφοριακός φόρτος του νησιού μας, που επιδεινώνεται και από την αύξηση των επισκεπτών, αλλά και από την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, είναι ήδη τεράστιος σε ένα «γερασμένο» κατά κοινή ομολογία οδικό δίκτυο. Οι μόνιμοι κάτοικοι, όχι μόνο σπαταλούν ώρες κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους, αλλά κινδυνεύουν και από την κακή κατάσταση του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
Λαμβάνοντας υπόψη την πανστρατιά των Φορέων, αλλά και την πολιτική βούληση που χρειάζεται για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθηθεί, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρέπει να παίξει τον καταλυτικό ρόλο που της αρμόζει.
Η διαδικασία ανάθεσης των απαραίτητων μελετών για τον άξονα Βορρά- Νότου είναι το πρώτο σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει ώστε στη συνέχεια να επισπευστεί η εύρεση χρηματοδοτήσεων. Λόγω του υψηλού κόστους είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χρηματοδότηση αυτού του μεγαλεπήβολου έργου, θα χρειαστεί, εκτός από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, η απόλυτη συνεργασία και πολιτική βούληση του Υπουργείου Υποδομών.
Βέβαια «Συν Αθηνά και χείρα κίνει» σ΄ αυτές τις περιπτώσεις. Η ωρίμανση των έργων έχει να κάνει με του στόχους , το «master plan» δηλαδή , το οποίο οφείλει να έχει ως οδηγό μια αυτοδιοικητική αρχή.
Ο περιβόητος «άξονας βορά – νότου» δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το «αγοράσουμε» αύριο το πρωί. Αποτελείται από κομμάτια τα οποία αν ενωθούν μεταξύ τους δημιουργούν τον αναγκαίο αυτόν οδικό άξονα. Και τα κομμάτια αυτά έχουν όνομα και συγκεκριμένη λογική….
– Είναι η νέα χάραξη από το λιμάνι Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών (επίκειται και μελετάται η κατασκευή νέου λιμανιού) , με το επαρχιακό οδικό δίκτυο στην θέση «Κοσκινά» στο Σιδάρι. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι για τον σκοπό αυτό και την εκπόνηση της μελέτης , έχει εξασφαλιστεί ποσό ύψους 150.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 72088/31-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΡΘ46ΜΤΛ6-ΙΟΥ), απόφαση του Τμήματος Προγρ. & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. μετά από προσπάθεια δική μου την προηγούμενη Περιφερειακή περίοδο , του τοπικού Κυβερνητικού Βουλευτή και την βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κερκύρας ,τις οποίες και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Το ποσό όμως αυτό αν δεν υπάρξει νομική δέσμευση , χάνεται στο τέλος Οκτωβρίου.
– Είναι η Παραποτάμια οδός στην Βόρεια Κέρκυρα. Αφορά σε νέα χάραξη οδού που ξεκινά από το «Κόμβο Κοσκινά» στο Σιδάρι και ακολουθεί διαδρομή παράλληλη προς τον Τυφλό Ποταμό καταλήγοντας στο Ρεκίνι. Ένας δρόμος μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση , συνολικού μήκους 5 χλμ. και εκτιμώμενου προϋπολογισμού 7.330.000 € με τα ακόλουθα υποέργα :
 Υποέργο 1 : Επικαιροποίηση μελέτης Παραποτάμιας Οδού Βόρειας Κέρκυρας (εγώ προσωπικά παρέδωσα την αρχική μελέτη την οποία και βρήκα καταχωνιασμένη στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Σιδαρίου – μια δουλειά του πρώην Συμβουλίου Περιοχής).
 Υποέργο 2: Απαλλοτριώσεις.
 Υποέργο 3 : Κατασκευή του έργου.
 Υποέργο 4 : Αρχαιολογική Υπηρεσία.
 Υποέργο 5 : Σύνδεση με Δ.Ε.Κ.Ο.
Το τεχνικό δελτίο του συγκεκριμένου έργου έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης , Υπουργείο Υποδομών , Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. για την ανεύρεση χρηματοδότησης τόσο για την Επικαιροποίηση της μελέτης , προϋπολογισμού ύψους 330.000 € πλέον Φ.Π.Α. (η μελέτη για την ανάθεση της επικαιροποίησης έχει εκπονηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Κέρκυρας) , όσο και για την κατασκευή του ίδιου του έργου. Παράλληλα υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Π.Ε. Κερκύρας (μηδενική αυτήν την στιγμή) , για την Επικαιροποίηση της εν λόγω μελέτης.
– Είναι η Παράκαμψη του Σκριπερού , ενός έργου που είχε απενταχθεί στο παρελθόν και επαναφέραμε την προηγούμενη Περιφερειακή Περίοδο , αναθέτοντας την «Επικαιροποίηση – συμπλήρωση μελέτης παράκαμψης Σκριπερού» συνολικού προϋπολογισμού 200.000€. Η εν λόγω μελέτη είναι σε εξέλιξη. (αρ. πρωτ. 69191/03-07-2020 απόφαση έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ2020 – ΣΑΜΠ-922).

– Είναι η απαραίτητη κατασκευή των κυκλικών κόμβων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας (κόμβος Εκάτη , Τρία Γεφύρια κ.λ.π.) , μελέτη των οποίων αναθέσαμε την προηγούμενη Περιφερειακή Περίοδο και βρίσκεται σε εξέλιξη συνολικού προϋπολογισμού 200.000€ (αρ. πρωτ. 69191/03-07-2020 απόφαση έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ2020 – ΣΑΜΠ-922).

– Είναι η «Παράκαμψη Τρία Γεφύρια Βρυώνη» συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ , η οριστική μελέτη της οποίας έχει παραδοθεί από τον μελετητή στις τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Κερκύρας (επίκεινται τροποποιήσεις επί της αρχικής προσέγγισης σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Περιφερειάρχη) , ενός έργου ζωτικής σημασίας για τους συμπολίτες μας κατά κύριο λόγο , αλλά και τους επισκέπτες του νησιού που κινούνται από την πόλη της Κέρκυρας προς τον Νότο και αντίστροφα.

– Είναι η παράκαμψη Μπενιτσών , μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί κατά το παρελθόν και αυτήν την στιγμή βρίσκεται στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Κέρκυρας. Και η μελέτη όμως αυτή απαιτεί επικαιροποίηση με το εκτιμώμενο κόστος να αγγίζει το 1 εκ. ευρώ , ενός όμως έργου πολύ σημαντικού για την διασύνδεση της πόλης της Κέρκυρας με τον Νότιο τμήμα του Νησιού.

– Είναι η παράκαμψη Αργυράδων για την οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την «Επικαιροποίηση – συμπλήρωση της μελέτης» συνολικού προϋπολογισμού 200.000€ την προηγούμενη Περιφερειακή περίοδο και επίκειται στο άμεσο χρονικό διάστημα το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών της δημοπρασίας που έχει είδη εκπονηθεί (αρ. πρωτ. 69191/03-07-2020 απόφαση έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ2020 – ΣΑΜΠ-922).

– Τέλος και σε ότι έχει να κάνει με τα θέματα οδοποιίας , να αναφέρω την παράκαμψη Ύψου , μελέτη για την οποία , έχει εκπονηθεί στο παρελθόν και βρίσκεται στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Κερκύρας. Και για την μελέτη όμως αυτή απαιτείται επικαιροποίηση με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 74.400 € , ποσό το οποίο έχει εξασφαλιστεί την προηγούμενη περιφερειακή περίοδο και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Π.Ε. Κερκύρας.
……………….

Παράλληλα, οφείλουμε να παρακολουθούμε και να φροντίσουμε την ορθή πορεία και των υπόλοιπων μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής του νησιού μας.
Τα φράγματα στη Βόρεια Κέρκυρα, ένα έργο που θα δώσει ανάσα στο τεράστιο ζήτημα της ύδρευσης – ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το πρόβλημα θα ενταθεί τα ερχόμενα χρόνια λόγω της υπερκατανάλωσης και της κλιματικής κρίσης- σε συνέχεια της απένταξης της Εθνικής συμμετοχής από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να επανεξεταστούν ως προς την χρηματοδότησή τους.
Και φυσικά, το πλέον ζητούμενο φλέγον ζήτημα, το οποίο σαν μια κακοφορμισμένη πληγή, αν δεν φροντιστεί σωστά, θα οδηγήσει σε ακρωτηριασμό την οικονομία του νησιού μας, το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων. Ανάμεσα στα πλοκάμια της γραφειοκρατίας και στο δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο, ο ΦΟΣΔΑ οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και με κατάλληλο τεχνοκρατικό και πολιτικό ρόλο να δώσει λύσεις στα ζητήματα που προκύπτουν και καθυστερούν την υλοποίησή του.
Εν κατακλείδι, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, βρίσκεται σε ένα, ζωτικής σημασίας, χρονικό σημείο στο οποίο οφείλει να σταθεί αρωγός για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του τόπου μας. Θα πρέπει να οριστεί το κατάλληλο στελεχιακό και επιστημονικό προσωπικό που μαζί με την πολιτική ηγεσία του τόπου θα δώσει τον αγώνα για την ωρίμανση των μελετών και την εύρεση χρηματοδοτήσεων.
Ζητάμε, λοιπόν, να μας παραθέσει η Νέα Περιφερειακή Αρχή τον προγραμματισμό της σε σχέση με τις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση των μελετών, τη διαχειριστική παρακολούθηση και την εύρεση χρηματοδοτήσεων για τα μεγάλα έργα υποδομής της Κέρκυρας.
Η πενταετής θητεία των νέων Αρχών, δίνει τον απαραίτητο χρονικό ορίζοντα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, όμως ο κρίσιμος χρόνος κυλάει ώστε να μη μείνει ανεκπλήρωτο όραμα η εικόνα της Κέρκυρας ως μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΘΕ ΝΗΣΙ ΨΗΛΑ»
Μουζακίτης Σπ. Νικόλαος.

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.