Κοινωνία

Τα ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου θα παραμείνουν κλειστά 24 και 31 Δεκεμβρίου

58views

ΑΠΟΦΑΣΗ

  Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου (ΦΕΚ 3526/Β/2022),
  • Το υπ`αριθμ 50135ΕΞ2022/30-11-2022 έγγραφο Δ/νσης Υπηρεσιών Μιας Στάσης/Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τα ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου θα παραμείνουν κλειστά 24 και 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ο  Δήμαρχος Αργοστολίου

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

Κοινοποίηση:

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.