Κοινωνία

Τα ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου θα παραμείνουν κλειστά 23 και 30 Δεκεμβρίου

106views

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου (ΦΕΚ 3526/Β/2022),
  • Το με αρίθμ πρωτ 53602/13-12-2023 (αρ εις 22957/13-12-2023) έγγραφο του Υπουργείου

Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου Δ/νση Υποστήριξης Μίας

Στάσης Τμήμα Υποστήριξης ΚΕΠ.

 

 

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τα ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου θα παραμείνουν κλειστά 23 και 30 Δεκεμβρίου 2023.

 

Ο  Δήμαρχος Αργοστολίου

 

Κ.α.α

Αναπληρωτής Δημάρχου

 

Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.